Pagėgių savivaldybės administracijos darbo laikas:
Pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val.
Penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val.
Pietų pertrauka pirmadieniais - penktadieniais nuo 12.00 iki 12.45 val.
Nustatytos dvi papildomas asmenų prašymų priėmimo valandos per savaitę pasibaigus darbo laikui – antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 17 val. iki 18 val. administracijos priimamajame.
Šeštadieniais ir sekmadieniais poilsio dienos.

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖ

Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 9, 99288 Pagėgiai. Tel.: 8 441 57 482.
Faks.: 8 441 57 874. El. p. info@pagegiai.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188746659

Lietuviškai English Russian
Meras

Pagėgių savivaldybės
meras
Vaidas Bendaravičius

Mero darbotvarkė

 
 


ADMINISTRACIJAPrenumerata


Pagėgių savivaldybės tarybos VI-ojo šaukimo 14-ojo posėdžio, vykusio 2020 m. balandžio 23 d., sprendimų sąrašas

Protokolo
punkto Nr.

Priimto 
sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

Pastabos

 1.  

T-45

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės tarybos ir mero 2019 metų veiklos ataskaitai

 
 1.  

T-46

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus ir administracijos 2019 metų veiklos ataskaitai

 
 1.  

T-47

Dėl pavedimo atlikti Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus funkcijas.

 
 1.  

T-48

Dėl nuolatinės komisijos Pagėgių savivaldybės tarybos veiklos reglamento pataisoms rengti  nuostatų patvirtinimo.

 
 1.  

T-49

Dėl nuolatinės komisijos Pagėgių savivaldybės tarybos veiklos reglamento pataisoms rengti sudarymo

 
 1.  

T-50

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės strateginio plėtros plano 2021−2031 metams rengimui.

 
 1.  

T-51

Dėl funkcinės zonos Tauragė+ plėtros strategijos patvirtinimo.

Priedas

 
 1.  

T-52

Dėl pritarimo paraiškos „Bendri veiksmai siekiant išsaugoti mažų miestelių istoriją ir kultūrinį paveldą“ rengimui, projekto veiklų vykdymui ir lėšų projekto vykdymui skyrimo.

 
 1.  

T-53

Dėl  pritarimo paraiškos „Medicinos paslaugų kokybės gerinimas pagyvenusiems žmonėms Pagėgių ir Sovetsko miestuose“ rengimui ir lėšų skyrimui.

 
 1.  

T-54

Dėl Pagėgių savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo.

 
 1.  

T-55

Dėl Pagėgių savivaldybės nevyriausybinių organizacijų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

 
 1.  

T-56

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T-149 „Dėl atstovų delegavimo į Tauragės regiono integruotų Teritorijų vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupę“ pakeitimo.

 
 1.  

T-57

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 18 d. sprendimo Nr. T-82 „Dėl Pagėgių savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo.

 
 1.  

T-58

Dėl vienos tonos komunalinių atliekų sutvarkymo kainos Pagėgių savivaldybėje patvirtinimo.

 
 1.  

T-59

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 18 d. sprendimo Nr. T-83 „Dėl Pagėgių savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.

 
 1.  

T-60

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T-194 ,,Dėl  Pagėgių savivaldybės butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo" pakeitimo.

 
 1.  

T-61

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-42 ,,Dėl Pagėgių savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo, šių kelių inventorizavimo objektų sąrašo  patvirtinimo“ pakeitimo.

 
 1.  

T-62

Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės ,,Pagėgių komunalinis ūkis“ vadovo 2019 metų veiklos ataskaitai.

 
 1.  

T-63

Dėl VšĮ ,,Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centras“ vadovo mėnesinės algos kintamosios dalies nustatymo.

 
 1.  

T-64

Dėl trumpalaikio materialiojo turto perdavimo valdyti patikėjimo teise  Pagėgių savivaldybės Pagėgių lopšeliui – darželiui.

 
 1.  

T-65

Dėl trumpalaikio materialiojo turto perdavimo valdyti patikėjimo teise  Pagėgių savivaldybės ugdymo įstaigoms.

 
 1.  

T-66

Dėl materialiojo ir nematerialiojo turto perdavimo valdyti patikėjimo teise  Pagėgių savivaldybės viešajai įstaigai "Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centras".

 
 1.  

T-67

Dėl  Pagėgių savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T-93 „Dėl Pagėgių savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo.

 
 1.  

T-68

Dėl  sutikimo reorganizuoti Pagėgių savivaldybės Piktupėnų pagrindinę mokyklą ir reorganizavimo sąlygų paskelbimo.

 
 1.  

T-69

Dėl sutikimo reorganizuoti Pagėgių savivaldybės Pagėgių pradinę mokyklą ir reorganizavimo sąlygų paskelbimo

 
 1.  

T-70

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T-110 „Dėl Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų etatų (išskyrus pedagogus), finansuojamų iš savivaldybės biudžeto, skaičiaus nustatymo“ pakeitimo.

 
 1.  

T-71

Dėl pritarimo viešosios įstaigos „Pagėgių krašto turizmo ir informacijos centras” 2019 metų vadovo veiklos ataskaitai.

 
 1.  

T-72

Dėl leidimo imti  ilgalaikę paskolą investiciniams projektams finansuoti.

 
 1.  

T-73

Dėl trumpalaikės paskolos ėmimo iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.

 
 1.  

T-74

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-27 „Dėl pagėgių savivaldybės 2020 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo (1).

 
 1.  

T-75

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos  2019 metų veiklos ataskaitai.

 
 1.  

T-76

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 22 d. sprendimo Nr. T-129 ,,Dėl pagalbos globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams paslaugų teikimo Pagėgių savivaldybės socialinių paslaugų centre tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.

 
 1.  

T-77

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19  d. sprendimo Nr. T-200 ,,Dėl globos centro veiklos organizavimo ir išmokų už vaikų globą mokėjimo Pagėgių savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

 
 1.  

T-78

Dėl Pagėgių savivaldybės vaiko globos centro palydimosios globos paslaugų organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo.

 
 1.  

T-79

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 30  d. sprendimo Nr. T-129 ,,Dėl viešosios įstaigos „Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centras“ stebėtojų tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.

 
 1.  

T-80

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2018 metų ataskaitai.

 
 1.  

T-81

Dėl Pagėgių savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo 2019 metų ataskaitos patvirtinimo.

 
 1.  

T-82

Dėl Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2020 metų visuomenės sveikatos veiklos plano Pagėgių savivaldybėje patvirtinimo.

Priedas

 
 1.  

T-83

Dėl leidimo rekonstruoti nuomojamas patalpas.