Pagėgių savivaldybės administracijos darbo laikas:
Pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val.
Penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val.
Pietų pertrauka pirmadieniais - penktadieniais nuo 12.00 iki 12.45 val.
Nustatytos dvi papildomas asmenų prašymų priėmimo valandos per savaitę pasibaigus darbo laikui – antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 17 val. iki 18 val. administracijos priimamajame.
Šeštadieniais ir sekmadieniais poilsio dienos.

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖ

Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 9, 99288 Pagėgiai. Tel.: 8 441 57 482.
Faks.: 8 441 57 874. El. p. info@pagegiai.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188746659

Lietuviškai English Russian
Meras

Pagėgių savivaldybės
meras
Vaidas Bendaravičius

Mero darbotvarkė

 
 


ADMINISTRACIJAPrenumerata


PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS VI-OJO ŠAUKIMO 27-OJO POSĖDŽIO, VYKUSIO 2021 M. GEGUŽĖS 27 D., SPRENDIMŲ SĄRAŠAS

Protokolo
punkto Nr.

Priimto 
sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

 1.  

T-104

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. T-94 „Dėl Pagėgių savivaldybės atstovavimo Tauragės regiono plėtros tarybos visuotiniame dalyvių susirinkime“ pakeitimo.

 1.  

T-105

Dėl pavedimo Pagėgių savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai atlikti auditą dėl Pagėgių savivaldybės administracijos ir  Pagėgių savivaldybės įstaigų tarnybinių automobilių naudojimo tvarkos ir apskaitos.

 1.  

T-106

Dėl Pagėgių savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius statinius įregistravimo valstybės įmonės registrų centro nekilnojamojo turto registre.

 1.  

T-107

Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifo 2022 metų mokestiniam laikotarpiui nustatymo.

 1.  

T-108

Dėl žemės mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo 2022 metams.

 1.  

T-109

Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę ir žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą tarifų ir lengvatų nustatymo 2021 metams.

 1.  

T-110

Dėl UAB Tauragės regiono  atliekų tvarkymo centro 2020 metų veiklos ataskaitos.

 1.  

T-111

Dėl savivaldybės būsto pardavimo.

 1.  

T-112

Dėl kompiuterinės įrangos perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jos perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise.

 1.  

T-113

Dėl valstybės turto nurašymo.

 1.  

T-114

Dėl turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Pagėgių savivaldybės ugdymo įstaigoms.

 1.  

T-115

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimo Nr. T-36 „Dėl viešame aukcione parduodamo Pagėgių savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo“ pakeitimo.

 1.  

T-116

Dėl naujo kitos paskirties valstybinės žemės sklypo, kadastro Nr. 8837/0003:60 esančio Pagėgių m., Draugystės g. 1, išnuomojimo aukciono būdu.

 1.  

T-117

Dėl naujo kitos paskirties valstybinės žemės sklypo, kadastro Nr. 8837/0003:63 esančio Pagėgių m., Pramonės g. 4, išnuomojimo  aukciono būdu.

 1.  

T-118

Dėl naujo kitos paskirties valstybinės žemės sklypo, kadastro Nr. 8837/0003:64 esančio Pagėgių m., Pramonės g. 6, išnuomojimo aukciono būdu.

 1.  

T-119

Dėl naujo kitos paskirties valstybinės žemės sklypo, kadastro Nr. 8837/0003:65 esančio Pagėgių m., Pramonės g. 8, išnuomojimo aukciono būdu.

 1.  

T-120

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. T-237 „Dėl prekybos viešose vietose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo.

 1.  

T-121

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T-202 „Dėl Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigų vadovų darbo apmokėjimo  sistemos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

 1.  

T-122

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T-105 „Dėl Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų etatų (išskyrus pedagogus), finansuojamų iš savivaldybės biudžeto, skaičiaus nustatymo“ pakeitimo.

 1.  

T-123

Dėl pritarimo dalyvauti projekte ,,Mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimas diegiant kokybės krepšelį“ partnerio  teisėmis.

 1.  

T-124

Dėl Pagėgių savivaldybės  narkotikų kontrolės komisijos 2020 metų veiklos ataskaitos.

 1.  

T-125

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės administracijos dalyvavimui  projekte pagal 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos „Sveikata“ priemonę „Gerovės konsultantų modelio įdiegimas“.

 1.  

T-126

Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo, senyvo amžiaus asmens, suaugusio asmens su negalia bei vaiko su negalia socialinės globos poreikio nustatymo ir socialinių paslaugų skyrimo Pagėgių savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo.

 1.  

T-127

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T-207 „Dėl Pagėgių savivaldybės biudžetinių (išskyrus švietimo) įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

 1.  

T-128

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 14 d. sprendimo Nr. T-100 „Dėl Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus ir Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybių aprašymų patvirtinimo“ pakeitimo.