Pagėgių savivaldybės administracijos darbo laikas:
Pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val.
Penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val.
Pietų pertrauka pirmadieniais - penktadieniais nuo 12.00 iki 12.45 val.
Nustatytos dvi papildomas asmenų prašymų priėmimo valandos per savaitę pasibaigus darbo laikui – antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 17 val. iki 18 val. administracijos priimamajame.
Šeštadieniais ir sekmadieniais poilsio dienos.

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖ

Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 9, 99288 Pagėgiai. Tel.: 8 441 57 482.
Faks.: 8 441 57 874. El. p. info@pagegiai.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188746659

Lietuviškai English Russian
Meras

Pagėgių savivaldybės
meras
Vaidas Bendaravičius

Mero darbotvarkė

 
 


ADMINISTRACIJAPrenumerata


Pagėgių savivaldybės tarybos V-ojo šaukimo 14-ojo posėdžio, vykusio 2016 m. balandžio 28 d., sprendimų sąrašas

GRĮŽTI

Protokolo
punkto Nr.

Priimto 
sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

Pastabos

 1.  

T-85

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės tarybos ir mero 2015 metų veiklos ataskaitai.

 
 1.  

T-86

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-14 ,,Dėl Pagėgių savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašo patvirtinimo“ priedo keitimo ir išdėstymo nauja redakcija.
Priedas 

 
 1.  

T-87

Dėl pritarimo projekto „Administracinių paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Tauragės regiono savivaldybėse“ rengimui ir teikimui.

 
 1.  

T-88

Dėl  pritarimo projekto „Teikiamų socialinių paslaugų gebėjimų stiprinimas, kokybės ir prieinamumo gerinimas Pagėgių ir Punsko pasienio regione” bendradarbiavimo sutarties pasirašymui su Lenkijos Respublikos Punsko valsčiaus savivaldybe.

 
 1.  

T-89

Dėl pritarimo paraiškos „Teikiamų socialinių paslaugų gebėjimų stiprinimas, kokybės ir prieinamumo gerinimas Pagėgių ir Punsko pasienio regione” rengimui, projektų veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui.

Pakeistas 2016 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T-127 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T-89 „Dėl pritarimo paraiškos „Teikiamų socialinių paslaugų gebėjimų stiprinimas, kokybės ir prieinamumo gerinimas Pagėgių ir Punsko pasienio regione” rengimui, projektų veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui” pakeitimo."

 1.  

T-90

Dėl prioritetinių projektų, teikiamų Valstybės investicijų 2016−2018 metų programai, sąrašo patvirtinimo. 
Priedas 

 
 1.  

T-91

Dėl atstovo delegavimo į Lietuvos savivaldybių asociacijos suvažiavimus.

 
 1.  

T-92

Dėl atstovavimo asociacijos „Tauragės apskrities Ternopolio (Ukrainos) bičiulių bendrija“ veikloje.

 
 1.  

T-93

Dėl Pagėgių savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo  plano patvirtinimo.

 
 1.  

T-94

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T-15 „Dėl Pagėgių savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo 2016 m. tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo.

 
 1.  

T-95

Dėl turto pripažinimo nereikalingu, netinkamu (negalimu) naudoti, nurašymo ir likvidavimo.

 
 1.  

T-96

Dėl  ¼ dalies pagalbinio ūkio paskirties pastato −tvarto pardavimo.

 
 1.  

T-97

Dėl turto perdavimo Pagėgių savivaldybės UAB „Pagėgių komunalinis ūkis“.

 
 1.  

T-98

Dėl Pagėgių savivaldybės butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo.

 Pripažintas netekusiu galios 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. T-194 "Dėl  Pagėgių savivaldybės butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo."
 1.  

T-99

Dėl Pagėgių savivaldybės 2016 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo.

 
 1.  

T-100

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės Pagėgių vaikų globos namų  vadovo 2015 metų veiklos ataskaitai.

 
 1.  

T-101

Dėl Pagėgių  savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2015 metų ataskaitos patvirtinimo.

 
 1.  

T-102

Dėl pritarimo viešosios įstaigos „Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centras“ vadovo 2015 metų veiklos ataskaitai.

 
 1.  

T-103

Dėl VšĮ ,,Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centras“ vadovo mėnesinės algos kintamosios dalies nustatymo  ir 2016 metų įstaigos veiklos užduočių patvirtinimo.

 
 1.  

T-104

Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės ,,Pagėgių komunalinis ūkis“ vadovo 2015 metų veiklos ataskaitai.

 
 1.  

T-105

Dėl pritarimo viešosios įstaigos „Pagėgių krašto turizmo informacijos centras“ vadovo 2015 metų veiklos ataskaitai.

 
 1.  

T-106

Dėl viešosios įstaigos ,,Pagėgių krašto turizmo informacijos centras“ teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo.

Pakeistas 2018 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. T-94 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T-106 ,,Dėl viešosios įstaigos ,,Pagėgių krašto turizmo informacijos centras“ teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo
 1.  

T-107

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 10 d. sprendimo Nr. T-11 ,,Dėl Pagėgių savivaldybės Kultūros centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo.

 
 1.  

T-108

Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę ir žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą tarifų ir lengvatų nustatymo 2016 metams.

 
 1.  

T-109

Dėl žemės mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo 2017 metams

 
 1.  

T-110

Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifo 2017 metams nustatymo

 
 1.  

T-111

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T- 63 ,,Dėl Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigų mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

 
 1.  

T-112

Dėl trumpalaikės paskolos ėmimo iš Lietuvos Respublikos Valstybės biudžeto.

 
 1.  

T-113

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės biudžetinių įstaigų 2015 metų finansų kontrolės būklės ataskaitai.

 
 1.  

T-114

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-42 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2016 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo (2).
1 priedas
3 priedas
4 priedas
5 priedas
6 priedas 

 
 1.  

T-115

Dėl žemės sklypo pripažinimo svarbiu Kentrių kaimo bendruomenei ir prašymo jį priskirti prie neprivatizuojamų žemės sklypų.

 
 1.  

T-116

Dėl žemės sklypo pripažinimo svarbiu Lumpėnų kaimo bendruomenei ir prašymo jį priskirti prie neprivatizuojamų žemės sklypų.

 
 1.  

T-117

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-36 „Dėl Pagėgių savivaldybės kultūros centro kultūros ir meno darbuotojų antrojo atestavimo etapo nuolatinės atestavimo komisijos sudarymo“ pakeitimo.