Pagėgių savivaldybės administracijos darbo laikas:
Pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val.
Penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val.
Pietų pertrauka pirmadieniais - penktadieniais nuo 12.00 iki 12.45 val.
Nustatytos dvi papildomas asmenų prašymų priėmimo valandos per savaitę pasibaigus darbo laikui – antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 17 val. iki 18 val. administracijos priimamajame.
Šeštadieniais ir sekmadieniais poilsio dienos.

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖ

Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 9, 99288 Pagėgiai. Tel.: 8 441 57 482.
Faks.: 8 441 57 874. El. p. info@pagegiai.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188746659

Lietuviškai English Russian
Meras

Pagėgių savivaldybės
meras
Vaidas Bendaravičius

Mero darbotvarkė

 
 


ADMINISTRACIJAPrenumerata


Pagėgių savivaldybės tarybos VI-ojo šaukimo 23-ojo posėdžio, vykusio 2021 m. sausio 28 d., sprendimų sąrašas

 

Protokolo
punkto Nr.

Priimto 
sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

 1.  

T-1

Dėl viešosios įstaigos „Žaliasis regionas“ steigimo.

 1.  

T-2

Dėl Pagėgių savivaldybės strateginio plėtros plano 2021-2031 metams patvirtinimo.

 1.  

T-3

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 9 d. sprendimo Nr. T-156 „Dėl parduodamų Pagėgių savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo” pakeitimo.

 1.  

T-4

Dėl nematerialiojo, trumpalaikio ir ilgalaikio materialiojo turto perdavimo valdyti patikėjimo teise  Pagėgių savivaldybės Vydūno viešajai bibliotekai

 1.  

T-5

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T-159 „Dėl pritarimo teikti projekto „Galimybė gyventi kitaip!“ paraišką, pagal 2014-2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-V-413 „socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“ pakeitimo.

 1.  

T-6

Dėl valstybės turto nurašymo.

 1.  

T-7

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimo Nr. T-36 „Dėl viešame aukcione parduodamo Pagėgių savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo“ pakeitimo patvirtinimo" pakeitimo.

 1.  

T-8

Dėl Pagėgių savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatoriaus funkcijų vykdymo pavedimo Pagėgių savivaldybės administracijai ir Pagėgių savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatoriaus veiklos aprašo patvirtinimo

 1.  

T-9

Dėl Pagėgių savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos komisijos sudėties ir komisijos darbo reglamento patvirtinimo.

 1.  

T-10

Dėl Pagėgių savivaldybės infrastruktūros pripažinimo prioritetine kriterijų ir Pagėgių savivaldybės infrastruktūros pripažinimo prioritetine tvarkos aprašo patvirtinimo.

 1.  

T-11

Dėl Pagėgių savivaldybės teritorijos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų.

 1.  

T-12

Dėl Pagėgių savivaldybės 2021 – 2026 m. aplinkos monitoringo programos patvirtinimo.

 1.  

T-13

Dėl Pagėgių savivaldybės socialinių paslaugų centro 2020 metų veiklos ataskaitos.

 1.  

T-14

Dėl Pagėgių savivaldybės  vaiko globos centro 2020 metų veiklos ataskaitos.

 1.  

T-15

Dėl Pagėgių savivaldybės  Pagėgių palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namų 2020 metų veiklos ataskaitos.

 1.  

T-16

Dėl Pagėgių savivaldybės priešgaisrinės tarnybos 2020 metų veiklos ataskaitos.

 1.  

T-17

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. T-147 „Dėl Pagėgių savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

 1.  

T-18

Dėl Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos 2020 metų veiklos ataskaitos.

 1.  

T-19

Dėl Pagėgių savivaldybės kultūros centro 2020 metų veiklos ataskaitos.

 1.  

T-20

Dėl biudžetinės įstaigos Pagėgių savivaldybės kultūros centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo.

 1.  

T-21

Dėl Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejaus 2020 metų veiklos ataskaitos.

 1.  

T-22

Dėl biudžetinės įstaigos Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejaus didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo.

 1.  

T-23

Dėl viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra Pagėgių savivaldybė, vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

 1.  

T-24

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. T-236 „Dėl pritarimo vykdyti derybas su Tauragės rajono savivaldybe dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, uždarųjų akcinių bendrovių reorganizavimo” pakeitimo