VILKYŠKIUOSE ĮVYKO PROJEKTO “LT – PL BENDRADARBIAVIMO STIPRINIMO KRIZIŲ VALDYMO IR SAUGUMO SRITYSE” VAIKŲ MOKYMAI

Pagėgių savivaldybės administracija kartu su partneriais iš kaimyninės Lenkijos DobrzyniewoDuże valsčiaus įgyvendina projektą „LT – PL bendradarbiavimo stiprinimas krizių valdymo ir saugumo srityse“, Nr. LT-PL-5R-348, kurio sutartis su LR Vidaus reikalų ministerija buvo pasirašyta 2021 m. vasario 4 d. Projekto paramos gavėjas ir pagrindinis projekto vedantysis partneris yra DobrzyniewoDuże valsčius, projekto partneris – Pagėgių savivaldybės administracija.

Lenkijoje liepos 9-10 dienomis įvyko projekto atidarymo konferencija, o rugpjūčio 20-21 dienomis Vilkyškiuose įvyko bendri mokymai tema „Elgesys epidemijos metu“, kuriame dalyvavo 20 DobrzynievoDuže valsčiaus vaikų, 3 lydintys asmenys ir 2 projekto darbuotojai, taip pat 20 vaikų iš Pagėgių savivaldybės, 2 projekto darbuotojai ir 3 vaikus lydintys asmenys.

Mokymuose buvo kalbama kaip išlikti sveikiems, ką daryti ir ko nedaryti pandemijos metu, vyko praktiniai užsiėmimai.Mokymuose dalyvavusi psichologė Kristina Pilipavičienė kalbėjo apie vaikų savijautą karantino metu, kaip reikėtų išsivaduotinuo liūdnų ir negatyvių minčių, mat per karantino laikotarpį daugumai žmonių atsirado problemų su psichologine savijauta.

Projekto tikslas – atsižvelgiant į Covid-19 situaciją, sustiprinti viešąjį administravimą bei tarpvalstybinį bendradarbiavimą tarp DobrzynievoDuže valsčiaus ir Pagėgių savivaldybės, pagerinti gyventojų gyvenimo kokybę didinant žmonių saugumo jausmą PL-LT pasienio regione. Šiam tikslui pasiekti bus organizuojamos bendros veiklos, kurios bus skirtos vaikų (5 renginiai) bei prevencijos ir sąmoningumo ugdymo (7 renginiai) mokymams, gyventojų, dalyvaujančių krizių valdyme, senyvo amžiaus, socialiai remtinų ir socialinės atskirties gyventojų įgūdžių tobulinimui (8 renginiai). Taip pat bus surengtos dvi konferencijos – atidarymo ir uždarymo.

Projekto uždavinys – bendradarbiavimo ir partnerysčių pagrindu stiprinti gyventojų gebėjimą tinkamai ir greitai reaguoti ištikus krizinei situacijai bei atlikti remonto darbus pastato, kuris bus pritaikytas krizės ir pandemijos atvejams suvaldyti, adresu Klaipėdos g. 4, Pagėgiai. Pasibaigus pandemijai, suremontuotas pastatas bus naudojamas kaip laikinas socialinis būstas socialinės rizikos šeimoms, laukiančioms nuolatinio socialinio būsto. Taip pat bus galimybė perkelti krizių centrą į suremontuoto pastato dalį. 

Įgyvendinus projektą tikimasi sustiprinti gyventojų gebėjimą tinkamai ir greitai reaguoti ištikus krizinei situacijai, turėti pastatą, pritaikytą krizių suvaldymui (šiuo metu vyksta pirkimas). Jau įsigyta speciali transporto priemonė su būtinų cheminių priemonių rinkiniu, ekstremaliosios situacijos padariniams valdyti ir šalinti. Tikimasi, kad spec. transporto priemonė bus pristatyta iki lapkričio mėn. Taip pat jau įsigyta kitų specialiųjų priemonių ekstremaliosios situacijos valdymui: kaukių, respiratorių, defibriliatorių, specialios aprangos, pirštinių, dezinfekcinių skysčių. Nupirktas profesionalus 3D spausdintuvas medicininei įrangai (skydeliams) spausdinti.

Projekto trukmė – 24 mėnesiai. Projekto pradžia 2020 m. gruodžio 1 d., pabaiga – 2022 m. lapkričio 30 d.

Projekto biudžetas: 997 944,65 Eur, iš jų – ES dalis (iš ERDF 85% ): 848 252,94 Eur. Projekto partnerių indėlis (15%): 149 691,71 Eur.

Projekto vertė, tenkanti Pagėgių savivaldybės administracijai: 502 995,35 Eur paramos, iš jų – ES dalis (iš ERDF 85%): 427 546,04 Eur, Pagėgių savivaldybės indėlis (15%): 75 449,31 Eur.

Dalintis
Skip to content