Darbo patirtimi, kaip efektyvinti elektroninės demokratijos įgyvendinimą savivaldybėse, dalinosi Klaipėdos miesto ir Birštono savivaldybių atstovai

45werŠ. m. vasario 9 – 11 dienomis vyko projekto „Elektroninė demokratija − sąlyga efektyviam Pagėgių ir Sovetsko vietos valdžios institucijų ir piliečių dialogui“, Nr. LT-RU-2-058, suformuotų projekto valdymo (MG)  ir darbo (WG) grupės narių bei projekto darbuotojų susitikimai  su Klaipėdos miesto ir Birštono savivaldybių atstovais. Susitikimų metu dalintasi darbo patirtimi, kaip efektyvinti elektroninės demokratijos įgyvendinimą savivaldybėse. Susitikimuose nuotoliniu būdu dalyvavo projekto partneriai – Sovetsko miesto administracijos atstovai.

Klaipėdos miesto ir Birštono savivaldybių atstovai susitikimų metu pristatė elektroninės demokratijos įgyvendinimo patirtį savo savivaldybėse, su kokiais sunkumais ir iššūkiais susidūrė, aptarė esmines efektyvaus bendravimo elektroninėje erdvėje priemones, grįžtamojo ryšio bei kritikos svarbą ir pasidalino gerąja patirtimi, kaip visa tai pritaikyti priimant visiems geriausius sprendimus.

Pagėgių savivaldybės atstovai pristatė Pagėgių savivaldybėje įgyvendinamą projektą, elektroninės balsavimo-diskusijų sistemos privalumus ir naudą efektyvinant elektroninės demokratijos įgyvendinimą savivaldos lygmeniu, mokymų, skirtų Pagėgių savivaldybės tarybos nariams, efektyvumą, kitus projekto įgyvendinimo metu atliktus darbus.

Diskusijų metu buvo aktyviai kalbama apie sklandų sprendimų priėmimą viešajame sektoriuje, ieškota būdų, kaip efektyviau įtraukti visuomenę į sprendimų priėmimą.

Bendra projekto vertė – 503 283.34 Eur. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos (pagal Europos kaimynystės priemonę) – 264 340.38 Eur ir Pagėgių savivaldybės biudžeto lėšomis (10 %) – 29371.16 Eur. Pagėgių savivaldybės administracijai tenkanti projekto lėšų dalis – 293 711.54 Eur. Projekto trukmė – 24 mėn.

Ši publikacija buvo parengta padedant Europos Sąjungai. Už šios informacijos turinį atsako tik Pagėgių savivaldybės administracija ir jis negali būti laikomas atspindinčiu Europos Sąjungos požiūrį.

Dalintis
Skip to content