Kvietimas gyventojams teikti projektų idėjų pasiūlymus

Pagėgių savivaldybė pirmą kartą įgyvendindama dalyvaujamąjį biudžetą, kviečia Pagėgių gyventojus teikti idėjas gyvenamajai aplinkai ir viešajai infrastruktūrai gerinti bei kurti. Pagėgiškių idėjų laukiama iki š. m. balandžio 1 d.


Kvietimas parengtas atsižvelgiant į Pagėgių savivaldybės gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai ir viešajai infrastruktūrai gerinti ir kurti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Pagėgių savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T-203 (toliau – Aprašas), nuostatas.

Pagėgių savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracija, kviečia Pagėgių savivaldybėje gyvenamąją vietą deklaravusius fizinius asmenis (ne jaunesnius kaip 16 metųteikti projektų idėjų pasiūlymus gyventojų iniciatyvoms, skirtoms gyvenamajai aplinkai ir viešajai infrastruktūrai gerinti ir kurti.

Gyventojo siūlomas projektas turi būti nekomercinės paskirties infrastruktūrinis projektas, įgyvendinamas per vienerius metus, kurio bendra įgyvendinimo vertė neviršija 8 tūkst. eurų. Projektas turi būti įgyvendinamas Pagėgių savivaldybėje, Savivaldybės nuosavybės, panaudos ar patikėjimo teise valdomoje arba valstybinėje žemėje, kuri skirta bendram, viešam naudojimui. Bus atrenkami ir finansuojami projektai, neviršijant 8 tūkst. eurų Savivaldybės biudžete numatytų lėšų. Atrinktus projektus įgyvendins Savivaldybės administracija.

Pasiūlymas turi būti pateiktas užpildant Projekto idėjos pasiūlymo formą. Pasiūlymas turi būti užpildytas lietuvių kalba, kompiuteriu, užpildytos visos formos grafos. Pasiūlymas turi būti pasirašytas elektroniniu parašu arba pasirašytas ir nuskenuotas, kad būtų galima identifikuoti pasiūlymą teikiantį asmenį. Projektų idėjų pasiūlymai priimami el. paštu info@pagegiai.lt. Pasiūlymas turi būti pateiktas ne vėliau kaip iki 2022 m. balandžio 1 d. (imtinai).

Būtinieji reikalavimai  projekto idėjos pasiūlymui:

  • projektas turi būti įgyvendinamas Pagėgių savivaldybėje, Savivaldybės nuosavybės, panaudos ar patikėjimo teise valdomoje arba valstybinėje žemėje, kuri skirta bendram, viešam naudojimui;
  • projektas turi būti nekomercinės paskirties infrastruktūrinis (išskyrus gatvių / kelių statybą, rekonstrukciją ir remontą) projektas, skirtas gyvenamajai aplinkai ir viešajai infrastruktūrai gerinti ir kurti;
  • projekto sprendiniai neturi prieštarauti toje teritorijoje galiojantiems teritorijų planavimo dokumentams, jau patvirtintiems kitiems Savivaldybės projektų sprendiniams, netrukdyti esamiems inžineriniams tinklams ir komunikacijų sistemoms eksploatuoti;
  • projekto veiklomis sukurti rezultatai turi atitikti Lietuvos Respublikos architektūros įstatyme numatytus reikalavimus architektūros kokybei.

Visas išlaidas, susijusias su projekto idėjos pasiūlymo rengimu ir pateikimu, padengia pareiškėjas. Su projekto idėjos pasiūlymu galima pateikti projekto eskizus ir (ar) vizualizaciją, kuri vėliau bus naudojama projekto viešinimui.

Konsultacijas telefonu ir el. paštu teikia:

  • bendraisiais administraciniais projektų idėjų pasiūlymų pateikimo klausimais – Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyresnioji specialistė Jolanta Makaraitė (tel. 8 441 70413, el. p. j.makaraite@pagegiai.lt);
  • Teritorijų, architektūrinių sprendinių klausimais – Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus vedėjas Valdemaras Dikmonas (tel. 8 441 70400, el. v.dikmonas@pagegiai.lt).
Dalintis
Skip to content