Pagėgių savivaldybės VI-jo šaukimo tarybos 45-asis posėdis.

2022 m. liepos 5 d., 10.00 val., Pagėgių savivaldybės posėdžių salėje vyks Pagėgių savivaldybės VI-jo šaukimo tarybos 45-asis posėdis.

Komitetų posėdžiai vyks:

Ekonomikos ir finansų  – 2022 m. liepos 4 d. 13.00 val.

Teritorijų ir strateginio planavimo  – 2022 m. liepos 4 d. 14.00 val. nuotoliniu būdu.

Socialinių reikalų ir teisėtvarkos  – 2022 m. liepos 4 d. 15.00 val. nuotoliniu būdu.

 Posėdžio klausimai

Preliminari darbotvarkė:

 1. Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 45-ojo posėdžio darbotvarkės patvirtinimo.
 1. T1-131 „Dėl Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimo slapto balsavimo biuletenio pavyzdžio patvirtinimo“.
  Rengėjas – Virginijus Komskis, Mero patarėjas.
 1. T1-130 „Dėl Elenos Stankevičienės paskyrimo Pagėgių savivaldybės administracijos direktore“.
  Rengėjas – Virginijus Komskis, Mero patarėjas.
 1. (1) T1-118 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T-97 ,,Dėl įgaliojimų pasirašyti dokumentus suteikimo“ pakeitimo“.
  Rengėja – Ligita Kazlauskienė, Tarybos narė.
 1. (2) T1-127 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T-97 ,,Dėl įgaliojimų pasirašyti dokumentus suteikimo“ pakeitimo“.
  Rengėjai – Edgaras Kuturys, Remigijus Kelneris, Arūnas Bušniauskas, Ričardas Mažutis, Vladimiras Gorodeckis, Juozas Žuklija, Ramutė Valančienė, Aušra Zongailienė, Remigijus Špečkauskas, tarybos nariai.
 1. T1-119 „Dėl įgaliojimų pasirašyti dokumentus suteikimo“.
  Rengėja – Ligita Kazlauskienė, Tarybos narė.
 1. T1-121„Dėl įgaliojimų pasirašyti viešojo pirkimo „Gyvenamosios paskirties (grupinio gyvenimo namų) Ateities g. 1, Pagėgių m., Pagėgių sav., statybos darbai“ sutartį“.
  Rengėja – Ligita Kazlauskienė, Tarybos narė.
 1. T1-122 „Dėl įgaliojimų pasirašyti projekto Nr. 5.1-APVA-R-019-71-0004„Kraštovaizdžio apsaugos gerinimas Pagėgių savivaldybėje“ papildomą susitarimą prie finansavimo sutarties suteikimo“.
  Rengėja – Ligita Kazlauskienė, Tarybos narė.
 1. T1-123 „Dėl įgaliojimų pasirašyti projekto Nr. 10.1.3-ESFA-R-920-71-0001 „Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Tauragės regiono savivaldybėse. I etapas“ papildomą susitarimą prie finansavimo sutarties gavus papildomą finansavimą suteikimo“.
  Rengėja – Ligita Kazlauskienė, Tarybos narė.
 1. T1-124 „Dėl įgaliojimų pasirašyti valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis su Socialinių paslaugų priežiūros departamentu prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos“.
  Rengėja – Ligita Kazlauskienė, Tarybos narė.
 1. T1- 126 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T-80 „Dėl Pagėgių savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų savivaldybės ar viešųjų įstaigų, kurių dalininkė yra savivaldybė, savivaldybės įmonių valdomų vietinės reikšmės kelių objektų sąrašo 2022 metams patvirtinimo“ pakeitimo“.
  Rengėja – Ligita Kazlauskienė, Tarybos narė.
 1. T1-125 „Dėl įgaliojimų pasirašyti dokumentus dėl laikinosios globos (rūpybos) nustatymo“.
  Rengėja – Lina Augustinavičiūtė, Tarybos narė.
 1. T1-132Dėl įgaliojimų pasirašyti sutartis dėl Martyno Jankaus sodybos daržinės tvarkybos darbų“.
  Rengėja – Algis Grublys, Tarybos narys.
 1. T1- 129 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 10 d. Sprendimo Nr. T-29 ,,Dėl asmenims su sunkia negalia skirtų valstybės tikslinės dotacijos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.
  Rengėjai – Edgaras Kuturys, Remigijus Kelneris, Arūnas Bušniauskas, Ričardas Mažutis, Vladimiras Gorodeckis, Juozas Žuklija, Ramutė Valančienė, Aušra Zongailienė, Remigijus Špečkauskas, tarybos nariai.
Dalintis
Skip to content