Pagėgių savivaldybės VI-jo šaukimo tarybos 47-asis posėdis

2022 m. liepos 28 d., 14.00 val., Pagėgių savivaldybės posėdžių salėje vyks Pagėgių savivaldybės VI-jo šaukimo tarybos 47-asis posėdis.

 Posėdžio klausimai

Komitetų posėdžiai vyks:

Teritorijų ir strateginio planavimo – 2022 m. liepos 27 d. 13.00 val. nuotolinis.

Socialinių reikalų ir teisėtvarkos – 2022 m. liepos 27 d. 14.30 val.

Ekonomikos ir finansų – 2022 m. liepos 27 d. 15.30 val.

Preliminari darbotvarkė

 1. Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 47-ojo posėdžio darbotvarkės patvirtinimo.
 2. T1-142 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 14 d. sprendimo Nr. T-27 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2022 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo (2)“.
  Rengėja – Marija Kuzmarskienė, Finansų skyriaus vyriausioji specialistė.
 3. T1-139 “Dėl valstybės turto nurašymo“
  Rengėja – Laimutė Šegždienė, Turto ir ūkio skyriaus vedėja.
 4. T1-140 “Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pagėgių komunalinis ūkis“ geriamojo vandens apskaitos prietaisų priežiūros mokesčio nustatymo“.
  Rengėja – Aušra Motuzienė, Turto ir ūkio skyriaus vyriausioji specialistė.
 5. T1-141 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pagėgių komunalinis ūkis“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo“.
  Rengėja – Aušra Motuzienė, Turto ir ūkio skyriaus vyriausioji specialistė.
 6. T1-136 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 27 d. sprendimo T-12 „Dėl Pagėgių savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2022 metų sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo“.
  Rengėja – Edita Gedgaudė, Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus vyriausioji specialistė.
 7. T1-138 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T-134 „Dėl pasiūlymų dėl Pagėgių savivaldybės draustinių steigimo, jų ribų keitimo, gamtos paveldo objektų paskelbimo Pagėgių savivaldybės saugomais nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“.
  Rengėja – Edita Gedgaudė, Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus vyriausioji specialistė.
 8. T1-137 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 14 d. sprendimo Nr. T-29 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2022 – 2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“.
  Rengėja – Ilona Drukteinienė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė.
Dalintis
Skip to content