Kvietimas dalyvauti VVG ,,Pagėgių kraštas” mokymuose

Strategijos, kuriai įgyvendinti skirtas vietos projektas pavadinimas:
VVG „Pagėgių kraštas“ teritorijos vietos plėtros 2016-2023 m. Strategija.

Paramos gavėjas: Pagėgių savivaldybės viešoji įstaiga „Pagėgių krašto turizmo ir verslo informacijos centras“.

Paraiškos registracijos Nr. PAGĖ-LEADER-1C-M-10-3-2022.

Projekto pavadinimas: Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų kvalifikacijos tobulinimas ir verslumo ugdymas“.

Tema: „Organizacijos įvaizdis ir strateginis planavimas“. (Mokymų sesijos antra diena).

PLANUOJAMI VYKDYTI RENGINIAI

Eil.

Nr.

Renginio
vykdymo data

Renginio vykdymo
vieta

Vykdymo laikas, val.

Kontaktiniai asmenys

1.

2022-10-04

Pagėgių sav., Pagėgiai, Vilniaus g. 9. (Pagėgių savivaldybės posėdžių salėje)

10:00 – 17:00

Ilona Meirė

8 656 18551

2.

2022-10-05

Pagėgių sav., Lumpėnų k. Rambyno g. 22 (Lumpėnų seniūnijos patalpose)

10:00 – 17:00

Ilona Meirė

8 656 18551

3.

2022-10-06

Pagėgių sav., Vilkyškiai, Šereikos g. 5-3 (Pagėgių krašto turizmo ir verslo informacijos centro patalpose)

10:00 – 17:00

Ilona Meirė

8 656 18551

4.

2022-10-11

Pagėgių sav., Stoniškių k. Klaipėdos g. 1, (Stoniškių seniūnijos patalpose)

10:00 – 17:00

Ilona Meirė

8 656 18551

5.

2022-10-12

Pagėgių sav., Natkiškių k.  Sodo g. 18, (Natkiškių seniūnijos patalpose)

10:00 – 17:00

Ilona Meirė

8 656 18551

Kviečiame registruotis: ticpagegiai@gmail.com, 865618551.

Projekto tikslinė grupė: Potencialūs ir realūs vietos projektų pareiškėjai, vykdytojai,

organizacijų, įstaigų, verslų atstovai ir kiti dalyviai, ne mažiau kaip 8 atstovų.

Dalintis
Skip to content