Pakartotinai skelbiami Jaunimo atstovų į Pagėgių savivaldybės jaunimo reikalų tarybą rinkimai

Kviečiame prisidėti prie jaunimo politikos formavimo komandos ir dalyvauti rinkimuose į Pagėgių savivaldybės jaunimo reikalų tarybą (toliau – SJRT)!

                  Kandidatuoti gali 14–29 metų (įskaitytinai) jaunuoliai, kurie yra:

  • jaunimo organizacijų nariai;
  • su jaunimu dirbančių organizacijų nariai;
  • mokinių savivaldos, veikiančios savivaldybės teritorijoje, nariai;
  • save išsikėlę pavieniai asmenys.

Kandidatai į Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos (SJRT) narius iki 2022 m. SPALIO 12  d. turi pateikti: Kandidatų į SJRT jaunimo atstovus skaičius neribojamas.

Dokumentus reikia pateikti Pagėgių savivaldybės administracijos specialistei Irenai Jurgutienei (Jaunimo g. 3,)  Kilus klausimams, rašykite arba skambinkite nurodytais kontaktais: tel.: (8 441) 48 283, 8 656 21291 , el. p. i.jurgutiene@pagegiai.lt

Jaunimo atstovai į Pagėgių savivaldybės jaunimo reikalų tarybą bus renkami viešo susirinkimo metu 2022 m. spalio  19 dieną, 14 val., Pagėgių savivaldybės tarybos posėdžių salėje (Vilniaus g.11). Kiekvienas kandidatas susirinkimo metu turės galimybę prisistatyti, tam bus skiriama iki 5 min.

Kodėl Pagėgių jaunimui reikia jaunimo atstovų savivaldybėje?

Nes jaunimo atstovai savivaldybės jaunimo reikalų taryboje:

– Atstovauja jaunimo nuomonę (mokymo, įsidarbinimo, laisvalaikio ir kt. temomis)

– Sprendžia jaunimui svarbius klausimus (pvz., kokias jaunimo veiklas finansuoti)

– Teikia pasiūlymus savivaldybės tarybai, įstaigoms ir organizacijoms (pvz., mokykloms)

– Skatina bendradarbiavimą tarp įvairių įstaigų ir organizacijų (pvz., mokyklos)

– Inicijuoja įvairias jaunimui įdomias veiklas (pvz. Jaunimo apdovanojimai ir panašiai).

Jaunimo reikalų tarybos nariai siekia, kad jaunimas jaustųsi išgirstas, suprastas ir galintis veikti!

Pagėgių savivaldybės administracijos specialistė

Dalintis
Skip to content