„Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modelis“ (Nr. 07.3.1-ESFA-V-401-06-0001)

Projektą vykdo Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kartu su Alytaus, Akmenės, Druskininkų, Pagėgių, Panevėžio ir Šilutės savivaldybių administracijomis bei 7 nevyriausybinėmis organizacijomis.

2019 m. lapkričio 25 d. Pagėgių savivaldybė pasirašė Jungtinės veiklos sutartį su Užimtumo tarnyba prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Viešąja įstaiga Šiaurės Lietuvos kolegija, Tauragės moters užimtumo ir informacijos centru, Koordinaciniu centru ,,Gilė“ ir VšĮ Socialinių inovacijų centru  dėl projekto „Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modelis“ įgyvendinimo.

Projekto tikslas – padidinti bedarbių užimtumą, investuojant į tas paslaugas ir aktyvios darbo rinkos politikos priemones, kuriomis siekiama suteikti ar tobulinti bedarbių profesinę kvalifikaciją ir kompetencijas, ugdyti praktinius darbo įgūdžius, skatinti teritorinį judumą, taip pat spręsti jų socialines problemas bei didinti bedarbių motyvaciją įsidarbinti ar mokytis.

Projekto tikslinė grupė – vyresni kaip 30 metų ir piniginę socialinę paramą gaunantys bei ilgą laiką nedirbantys asmenys, kurie priklauso bent vienai iš Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modelio įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. A1-269 „Dėl Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modelio įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ 7.4 punkte išvardintai asmenų grupei.

Pagėgių savivaldybės administracijoje įdarbinta mentorė teikia individualią pagalbą asmenims, padeda jiems identifikuoti savo problemas, įvertinti asmeninius gebėjimus ir formuluoti savo užimtumo tikslus bei siekti jų. Mentorė veda individualias konsultacijas, savigalbos grupes projekto dalyviams.

Pagėgių savivaldybės administracija sudarė mokymo paslaugų sutartį su Pagėgių savivaldybės neįgaliųjų draugija.

Paslaugos tikslas – socialinio bendravimo įgūdžių stiprinimas teikiant mokymo paslaugas, palengvinti ilgą laiką nedirbančių asmenų perėjimą nuo nedarbo prie užimtumo darbo rinkoje bei motyvaciją integruotis darbo rinkoje.

2022 m. spalio mėnesio duomenimis projekto veiklose dalyvavo 115 asmenys, iš jų 32 dalyvių jau įsidarbino.

Pagėgių savivaldybės Socialinės politikos ir sveikatos skyriaus informacija

Dalintis
Skip to content