Įvyko Integralios pagalbos plėtros 2022–2029 metų projekto partnerio atranka

2022 m. lapkričio 17 d. įvyko Pagėgių savivaldybės integralios pagalbos teikimo projekto partnerių atrankos komisijos posėdis, kuriame šio projekto partneriais Pagėgių savivaldybėje atrinkti:

  1. Pagėgių šeimos gerovės centras;
  2. VšĮ „Sudoku“.

Šios įstaigos atitinka  Integralios pagalbos plėtros 2022–2029 metų veiksmų plane nurodytus reikalavimus projekto partneriams: turi ne mažesnę nei 2 metų dienos socialinės globos ir slaugos paslaugų teikimo Pagėgių savivaldybėje patirtį, įgyvendinant projektą užtikrins jo atitiktį dienos socialinės globos ir slaugos paslaugų teikimo reikalavimus, t. y. turi dienos socialinės globos paslaugų bei slaugos paslaugų teikimui reikalingas licencijas.

Integralios pagalbos teikimo projekto partnerių Pagėgių savivaldybėje atranka buvo organizuojama siekiant įgyvendinti Integralios pagalbos plėtros 2022–2029 metų veiksmų plane, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. A1-552 „Dėl Integralios pagalbos plėtros 2022–2029 metų veiksmų plano patvirtinimo“, nustatytus reikalavimus.

Atrankos komisija buvo sudaryta Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 spalio 28 d. įsakymu Nr. A1-856 „Dėl integralios pagalbos teikimo partnerių atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo ir integralios pagalbos teikimo partnerių atrankos komisijos sudarymo“.  

Socialinės politikos ir sveikatos skyriaus informacija

Dalintis
Skip to content