Dėl socialiniuose tinkluose pasirodžiusios informacijos patikslinimo

Pagėgių savivaldybės administracija, reaguodama į N. Kovaliovos2023 m. sausio 12 d. socialiniuose tinkluose pateiktą informaciją, informuoja, kad:

Kaip numatyta Pagėgių seniūnijos veiklos nuostatose (Patvirtinta Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. liepos 14 d. įsakymu Nr.A1-589), seniūnija 2022 m. gruodžio 13 d.gavusi pranešimą apie Panemunės m. gyvenančią moterį I.B, nedelsiant įvertino moters sveikatos būklę ir gyvenimo sąlygas bei pateikė jai ir Pagėgių savivaldybės administracijai siūlymus dėl socialinės paramos, paramos būdų ir pagalbos reikalingumo.

Gyventoja kategoriškai atsisakė bet kokios pagalbos, todėl buvo kreiptasi į asmens artimąjį giminaitį (seserį), gyvenantį toje pačioje gyvenvietėje, dėl tolesnės moters priežiūros. Aptartos priemonės, kurių imtasi susidariusios problemos sprendimui, asmens gyvenimo sąlygų pagerinimui ir socialinės paramos skyrimui.

2022 m. gruodžio 28 d. vykusiame Pagėgių savivaldybės gyventojams socialinių paslaugų ir socialinės paramos teikimo komisijos posėdyje dėl moters netinkamo gyvenimo būdo, žalingų įpročių ir atsižvelgiant į moters griežtą pagalbos atsisakymąnutarta minėtam asmeniui neskirti socialinių paslaugų, tačiau kreiptasi į sveikatos priežiūros įstaigas dėl sveikatos priežiūros paslaugų tikslingumo.

VšĮ „Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centras“, Pagėgių palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namų, Pagėgių seniūnijos ir asmens artimo giminaičio, kurie šiuo metu gyvena kartu, bendradarbiavimo dėka, teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais pradėti visi reikiami sprendimai dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo minėtam asmeniui.

Pagėgių savivaldybės administracija vienareikšmiškai pritaria, kad sudėtingose situacijose esantiems gyventojams pagalbos reikia nedelsiant, todėl primena, kad problemos greičiau ir efektyviau sprendžiamos jas išdėstant atsakingiems asmenims, o ne viešojoje erdvėje, todėl ragina visas institucijas, NVO atstovus, bendruomenes ir neabejingus gyventojus esant sudėtingoms situacijoms ir prireikus pagalbos kreiptis į savo seniūniją arba Savivaldybės socialinės politikos skyrių, kurie suteiks visą reikalingą informaciją ir pagalbą.

Pagėgių savivaldybės administracija gyventojų prašo šiame vykstančiame rinkiminiame laikotarpyje atsargiai vertintisocialiniuose tinkluose pateiktą iškreiptą informaciją.

Dalintis
Skip to content