Pagėgių savivaldybės VI-jo šaukimo tarybos 54-asis posėdis

2023 m. kovo 30 d., 14.00 val., Pagėgių savivaldybės posėdžių salėje vyks Pagėgių savivaldybės VI-jo šaukimo tarybos 54-asis posėdis.

Komitetai posėdžiai vyks:

Ekonomikos ir finansų – 2023-03-28, 09.00 val.
Teritorijų ir strateginio planavimo – 2023-03-28, 13.00 val.
Socialinių reikalų ir teisėtvarkos – 2023-03-28, 15.00 val.

Darbotvarkė:

 1. Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 54-ojo posėdžio darbotvarkės patvirtinimo.
 2. T1-50 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos Etikos komisijos 2022 metų veiklos ataskaitos“.
  Rengėjas – Ričardas Mažutis, Tarybos narys.
 3. T1-60 „Dėl viešosios įstaigos „Pagėgių krašto turizmo ir verslo informacijos centras“ 2022 metų veiklos ataskaitos“.
  Rengėja – Ilona Drukteinienė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė.
 4. T1-54 „Dėl Pagėgių savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų plano iki 2030 metų patvirtinimo“.
  Rengėja – Rasa Žuklijūtė, Dokumentų valdymo ir teisės skyriaus vyriausioji specialistė.
 5. T1-58 „Dėl Pagėgių savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius statinius įregistravimo valstybės įmonės registrų centro nekilnojamojo turto registre“
  Rengėjas – Bronislovas Budvytis, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjas.
 6. T1-62 „Dėl Pagėgių savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių esminio pagerinimo ir paprastojo remonto darbų, atliekamų ne mažesniame kaip 1000 kvadratinių metrų plote, 2023−2025 metų prioritetinio objektų sąrašo  patvirtinimo“.
  Rengėjas – Remigijus Lukošius, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyresnysis specialistas.
 7. T1-63 „Dėl Pagėgių savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų savivaldybės ar viešųjų įstaigų, kurių dalininkė yra savivaldybė, savivaldybės įmonių valdomų vietinės reikšmės kelių objektų sąrašo 2023 metams patvirtinimo“.
  Rengėjas – Remigijus Lukošius, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyresnysis specialistas.
 8. T1-75 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2023 – 2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“.
  Rengėjas – Bronislovas Budvytis, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjas.
 9. T1-64 „Dėl Pagėgių savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2022 metų veiklos ataskaitos“.
  Rengėjas – Dainius Kinderis, Pagėgių savivaldybės kontrolierius.
 10. T1-67 „Dėl viešosios įstaigos „Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centras” vadovo 2022 metų veiklos ataskaitos“.
  Rengėja – Kristina Tutlienė, Socialinės politikos ir sveikatos  skyriaus vedėjo pavaduotoja.
 11. T1-65 „Dėl melioracijos programos lėšų, skirtų valstybei nuosavybės teise priklausantiems melioracijos statiniams prižiūrėti ir (ar) remontuoti, naudojimo ir skirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
  Rengėjas – Algirdas Uselis, Žemės ūkio skyriaus vedėjas.
 12. T1-70 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T-4 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2023 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo (1)“.
  Rengėja – Rūta Fridrikienė, Finansų skyriaus vedėja.
 13. T1-55 „Dėl leidimo imti  ilgalaikę paskolą investiciniams projektams finansuoti“.
  Rengėja – Rūta Fridrikienė, Finansų skyriaus vedėja.
 14. T1-57 „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio beviltiškų skolų nurašymo“
  Rengėja – Rūta Fridrikienė, Finansų skyriaus vedėja.
 15. T1-51 „Dėl Pagėgių savivaldybės gabių mokinių skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
  Rengėja – Virginija Sirvidienė, Švietimo, kultūros, sporto ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja.
 16. T1-59 „Dėl Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigų priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiaus 2023−2024 mokslo metams nustatymo“.
  Rengėja – Virginija Sirvidienė, Švietimo, kultūros, sporto ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja.
 17. T1-74 „Dėl 2022 m. lapkričio 11 d. sprendimo Nr. T-168 „Dėl didžiausio leistino etatų skaičiaus nustatymo Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigose“ pakeitimo“.
  Rengėja – Virginija Sirvidienė, Švietimo, kultūros, sporto ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja.
 18. T1-52 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 9 d. sprendimo Nr. T-156 „Dėl parduodamų Pagėgių savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo” pakeitimo“.
  Rengėja – Laimutė Šegždienė, Turto ir ūkio skyriaus vedėja.
 19. T1-53 „Dėl mokyklinio autobuso perdavimo valdyti patikėjimo teise Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijai“.
  Rengėja – Laimutė Šegždienė, Turto ir ūkio skyriaus vedėja.
 20. T1-56 „Dėl nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu, netinkamu (negalimu) naudoti, nurašymo ir likvidavimo“.
  Rengėja – Laimutė Šegždienė, Turto ir ūkio skyriaus vedėja.
 21. T1-72 „Dėl UAB „Pagėgių komunalinis ūkis“  šilumos ūkio  2023-2025 metų investicinio plano patvirtinimo“.
  Rengėja – Laimutė Šegždienė, Turto ir ūkio skyriaus vedėja.
 22. T1-61 „Dėl UAB „Pagėgių komunalinis ūkis“ perskaičiuotų šilumos kainų dedamųjų nustatymo“.
  Rengėja – Laimutė Šegždienė, Turto ir ūkio skyriaus vedėja.
 23. T1-71 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2023 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo“
  Rengėja – Daiva Vaitiekienė, Socialinės politikos ir sveikatos  skyriaus vedėja. 
 24. T1-68 „Dėl Pagėgių savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo 2022 metų ataskaitos patvirtinimo“.
  Rengėja – Kristina Tutlienė, Socialinės politikos ir sveikatos  skyriaus vedėjo pavaduotoja.
 25. T1-69 „Dėl pritarimo dalyvavimui projekte „Pacientų pavėžėjimo paslaugos modelio sukūrimas ir išbandymas“.
  Rengėja – Kristina Tutlienė, Socialinės politikos ir sveikatos  skyriaus vedėjo pavaduotoja.
 26. T1-73 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“.
  Rengėja – Ingrida Zavistauskaitė, Dokumentų valdymo ir teisės skyriaus vyresnioji specialistė.
 27. T1-66 „Dėl Pagėgių savivaldybės administracijos direktorės Dalijos Irenos Einikienės atleidimo iš pareigų“.
  Rengėja – Jurgita Kunciūtė, Dokumentų valdymo ir teisės skyriaus vedėja.
Dalintis
Skip to content