Pagėgių savivaldybės VII-jo šaukimo tarybos 9-asis posėdis

2023 m. gruodžio 7 d., 14.00 val., Pagėgių savivaldybės posėdžių salėje vyks Pagėgių savivaldybės VII-jo šaukimo tarybos 9-asis posėdis.

Komitetų posėdžiai:

Jungtinis komitetas vyks 2023 m. gruodžio 5 d. 12.45 val. (mišrus)

Pagėgių savivaldybės tarybos komitetų ir Pagėgių savivaldybės VII šaukimo tarybos 9 -ojo posėdžio darbotvarkė

 1. Dėl Pagėgių savivaldybės VII – ojo šaukimo tarybos 9-ojo posėdžio darbotvarkės patvirtinimo.
 2. T1-214 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2023 vasario 2 d. sprendimo Nr. T-4 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2023 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo (7)“.
  Rengėja – Rūta Fridrikienė, Finansų skyriaus vedėja.
 3. T1-207 „Dėl patalpų perdavimo valdyti neatlygintinai pagal panaudos sutartį Pagėgių savivaldybės Stoniškių bendruomenei“.
  Rengėja – Laimutė Šegždienė, Turto ir ūkio skyriaus vedėja.
 4. T1-208 „Dėl patalpų perdavimo valdyti neatlygintinai pagal panaudos sutartį Pagėgių savivaldybės vietos veiklos grupei „Pagėgių kraštas“.
  Rengėja – Laimutė Šegždienė, Turto ir ūkio skyriaus vedėja.
 5. T1-209 „Dėl viešosios įstaigos „Sporto ir turizmo centras“ dalininko teisių pardavimo“.
  Rengėja – Laimutė Šegždienė, Turto ir ūkio skyriaus vedėja.
 6. T1-216 „Dėl Pagėgių savivaldybės Stoniškių seniūnijos Šilgalių kadastro vietovės valstybinės išperkamos ir neprivatizuojamos žemės plano tikslinimo“.
  Rengėjas – Valdemaras Dikmonas, Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus vedėjas – vyriausiasis inžinierius.
 7. T1-215 „Dėl gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo ir pavadinimų suteikimo“.
  Rengėja – Edita Komskienė, Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus vyriausioji specialistė.
 8. T1-212 „Dėl Pagėgių savivaldybės mokyklinių autobusų naudojimo ir nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“.
  Rengėja – Virginija Sirvidienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja.
 9. T1-213 „Dėl Pagėgių savivaldybės sporto tarybos sudarymo“.
  Rengėja – Ingrida Jokšienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė.
 10. T1-202 „Dėl gatvių ir vietinės reikšmės kelių perėmimo Pagėgių savivaldybės nuosavybėn ir nuosavybės teisės įregistravimo valstybės įmonės registrų centro nekilnojamojo turto registre“.
  Rengėjas – Bronislovas Budvytis, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjas.
 11. T1-210 „Dėl pritarimo projektui „Nuotekų tvarkymo infrastruktūros pajėgumų plėtra Tauragė+ FZ“.
  Rengėja – Ilona Drukteinienė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyresnioji patarėja.
 12. T1-211 „Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Nuotolinio nuskaitymo vandens tiekimo apskaitos sistemos sukūrimas Pagėgių savivaldybėje““.
  Rengėja – Ilona Drukteinienė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyresnioji patarėja.
 13. T1-217 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2023 m. rugpjūčio 21 d. sprendimo Nr. T-125 „Dėl Pagėgių savivaldybės kolegijos sudarymopakeitimo“.
  Rengėja – Ingrida Zavistauskaitė, Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyresnioji specialistė.
Dalintis
Skip to content