Svečiuose Pagėgių kultūros ambasadorė Rūta Matimaitytė

Š.m. vasario 6 dieną vicemerės Ligita Kazlauskienė ir Aušra Zongailienė bei Pagėgių savivaldybės kultūros įstaigų vadovės susitiko su kraštiete Rūta Matimaityte, kuri į Pagėgius atvyko nešina įvairiomis idėjomis ir naujų darbų bei projektų gairėmis.

Svarbu pasidžiaugti, kad Rūta sutiko būti Pagėgių ambasadore diasporai, nes viešnia šiuo metu dirba savo disertacijos klausimais Vokietijoje ir nuolat susitinka su ten gyvenančiais lietuviais. Tikimės, kad jų tarpe bus ir pagėgiškių, kuriems Rūta pažadėjo nunešti žinią apie būsimą Pasaulio pagėgiškių sueigą Martyno Jankaus muziejuje birželio 22-ąją.

Taip pat susitikime aptarti laukiantys darbai susiję su Vilko vaikų tema. Jau minėta, kad Pagėgių savivaldybė iš tarptautinės Vilko vaikų organizacijos Edelveis ir jos globėjo Barono fon Stetten‘o prisiėmė garbingą priedermę rūpintis Mikytuose esančiu memorialu Vilko vaikams, todėl ir šiandienos susitikime užsiminta apie gerbiamo Barono ketinimus atvykti į Lietuvą, aplankyti Mikytus ir Pagėgius. Sutikdami garbingą svečią turėtume nuveikti keletą memorialo tvarkybos darbų. Taip pat organizacija ketina kreiptis į Lietuvos Respublikos Seimą dėl paskelbimo minėtina diena rugsėjo 14-ąją. Tai diena, kada Vilko vaikų organizacija atgavo simbolinę veiksmų ir minties laisvę ir galimybę burtis į bendriją bei telkti likimo brolius ir seseris, juos globoti ir pan. Būtent rugsėjo 14-ąją planuojama surengti tarptautinę konferenciją Pagėgių krašte.

Visus neabejingus Pagėgių krašto gyventojus kviečiame būti aktyviais sekant naujienas ir dalyvaujant kultūrininkų siūlomose veiklose.

Dalintis
Skip to content