Įvyko Pagėgių savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos posėdis

Š. m. kovo 20 d. 14.00 val. vyko Pagėgių savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos (toliau – NVO taryba) posėdis. Posėdžio metu buvo perriktas NVO tarybos pirmininkas ir pirmininko pavaduotojas. NVO tarybos pirmininkė tapo Gražina Jankauskienė, pirmininkės pavaduotoja tapo Gražina Stančaitienė. Posėdžio metu NVO tarybos nariai diskutavo apie Pagėgių savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių finansavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Pagėgių savivaldybės tarybos 2023 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Nr. T-159 “Dėl Pagėgių savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo” (toliau – Aprašas), pakeitimo galimybes. Posėdžio metu nutarta siūlyti atlikti Aprašo pakeitimus:

  • Apraše siūlyti numatyti nuostatą kad finansavimo konkursas būtų paskelbtas iki einamųjų metų birželio 1 d., nes šiuo metu Apraše nėra apibrėžto termino, kuris nustatytų iki kada turi būti paskelbtas finansavimo konkursas nevyriausybinėms organizacijoms iš savivaldybės biudžeto;
  • siūlyti Apraše pakeisti nuostatą į tai, kad tinkamomis finansuoti išlaidomis būtų pripažintos ne tik projekte numatytos būsimos išlaidos, bet ir jau patirtos išlaidos nuo sausio 1 d., kurios reikalingos projekto įgyvendinimui, nes šiuo metu Apraše numatyta, kad tinkamomis finansuoti pripažįstamos išlaidos, kurios patiriamos po savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo sutarties pasirašymo;
  • siūlyti numatyti, kad projektų paraiškos būtų teikiamos tik elektroniniu būdu;
  • siūlyti numatyti Apraše nuostatą, kad finansavimo konkurso metu pateiktoms paraiškoms būtų atliekamas administracinis vertinimas, kurio metu atsakingas asmuo tikrintų ar su projekto paraiška pateikti visi privalomi pateikti dokumentai ir esant visiems dokumentams paraiškas pateiktų vertinti vertinimo komisijai.

Posėdžio metu, NVO tarybos nariai diskutavo apie NVO žymos įregistravimą Juridinių asmenų registre ir ragina Pagėgių savivaldybės teritorijoje veikiančias nevyriausybines organizacijas įregistruoti NVO žymą Juridinių asmenų registre. Daugiau informacijos apie NVO žymos įregistravimo tvarką pateikiama čia: https://info.registrucentras.lt/node/104642.

Taip pat, posėdžio metu buvo aptartos galimybės savivaldybės nevyriausybinėms organizacijoms įsitraukti į organizuojamą tradicinę Joninių šventę ant Rambyno kalno. NVO tarybos nariai siūlo nevyriausybinėms organizacijoms apsvarstyti galimybes, kaip jos galėtų prisidėti prie Joninių šventės ir NVO taryba atskiru kvietimu kvies NVO atstovus diskusijai.

Posėdžio protokolas

Dalintis
Skip to content