Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (VI) 2024-06-06 nuotolinis posėdis

2024 m. birželio 6 d. 9 val. vyks nuotolinis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos šeštosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis.

Planuojama svarstyti:

  1. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos suteikimo Jundeliškių dvaro sodybos (u. k. 461), Birštono sav., Birštono sen., Jundeliškių k., S. Moravskio g. 1,3,7,13, kompleksinėms dalims: Dvarininko namui (47312), Oficinai (47313), Kumetynui (47315), Parkui (47316) ir Jundeliškių dvaro sodybos (u. k. 461) duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo (dėl vertingųjų savybių, regioninio reikšmingumo lygmens nustatymo ir teritorijos ribų apibrėžimo).

Papildoma informacija:

Statusas (u. k. 461) – registrinis.

  1. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Frykų dvaro ponų Namo (u. k. 30616), Kauno miesto sav., Kauno m., K. Būgos g. 8, duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo (dėl vertingųjų savybių, regioninio reikšmingumo lygmens nustatymo ir teritorijos ribų apibrėžimo).

Papildoma informacija:

Statusas – Registrinis.

  1. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Palangos miesto kapinių koplyčios (u. k. 32571), Palangos miesto sav., Palangos m., Vytauto g. 176C, duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo (dėl vertingųjų savybių ir teritorijos ribų apibrėžimo).

Papildoma informacija:

Statusas  – registrinis.

  1. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Endriškių palivarko sodybos (u. k. 655), Pagėgių sav., Pagėgių sen., Endriškių k., duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo (dėl vertingųjų savybių).

Papildoma informacija:

Statusas  – registrinis.

  1. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Gruzdžių Švč. Trejybės bažnyčios statinių komplekso (23675, G189K), M. Katiliškio g. 1, Gruzdžių mstl., Šiaulių r. sav., duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo (dėl vertingųjų savybių, regioninio reikšmingumo lygmens nustatymo ir teritorijos ribų apibrėžimo)

Papildoma informacija:

Statusas – valstybės saugomas.

  1. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl teisinės apsaugos panaikinimo Vargonams (u. k. 16870, P309K): Vargonų prospektui (29827, P309K1), Vargonų instrumentui (29828, P309K2) (objektai tapo Gruzdžių Švč. Trejybės bažnyčios statinių komplekso Švč. Trejybės bažnyčios vertingosiomis savybėmis).

Papildoma informacija:

Statusas – registrinis.

Dalintis
Skip to content