PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA 2018.03.21 D. PASIRAŠĖ INTERREG V-A LIETUVOS – LENKIJOS BENDRADARBIAVIMO PER SIENĄ PROGRAMOS PROJEKTO „BENDRADARBIAVIMO STIPRINIMAS TVARAUS GAMTOS IŠTEKLIŲ VALDYMO SRITYJE“ SUTARTĮ NR. 1S-106

Pagėgių savivaldybės administracija 2018.03.21 d. pasirašė INTERREG V-A Lietuvos – Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos projekto „Bendradarbiavimo stiprinimas tvaraus gamtos išteklių valdymo srityje“ sutartį Nr. 1S-106.

Šios Programos tikslas – prisidėti prie regiono augimo bei gyvenimo kokybės gerinimo, glaudžiai bendradarbiaujant abipus sienos Programos teritorijoje gyvenantiems žmonėms ir institucijoms.

Projekte dalyvauja Pagėgių savivaldybės administracija ir Lenkijos Respublikos Punsko valsčius.

Bendro projekto tikslas – skatinti bendradarbiavimą tarp Pagėgių savivaldybės ir Punsko valsčiaus, siekiant patirties ir gerosios praktikos aplinkos apsaugos srityje, saugant gamtinį kultūrinį paveldą nuo neigiamos žmonių daromos veiklos. Projekto vertė 49230 Eurų, iš kurių ES paramos lėšos sudaro 41845,50 Eurų, o partnerių indėlis – 7384,50 Eurų. Įgyvendinti projektą numatyta per 10 mėnesių. Projekto veiklos: tarptautiniai susitikimai, atviros diskusijos, fokus grupės ir jaunimui skirtos 2 tarptautinių kūrybinių dirbtuvių stovyklos.

Įgyvendinus projektą tikimasi pagilinti žinias aplinkosaugos valdymo srityje. Prie to prisidės projekto metu parengta metodika renginių lankytojams bei organizatoriams, organizuojantiems įvairius renginius saugomose teritorijose, regioniniuose parkuose. Projekto veiklų Punske esmė – žinių ir kompetencijų gerinimas, numatyta prisidėti  prie aplinkos taršos sumažinimo, švaresnės aplinkos išsaugojimo.

Strateginio planavimo skyriaus informacija

Dalintis
Skip to content