BENDRADARBIAVIMO PROJEKTO VEIKLOS PUNSKE

Toliau tęsiasi bendro Pagėgių savivaldybės ir Punsko valsčiaus vykdomas projektas  „Bendradarbiavimo stiprinimas tvaraus gamtos išteklių valdymo srityje“. Š. m. rugpjūčio 14-15 dienomis Punsko valsčiuje (Lenkijos Respublika) vyko projekto veiklos: „Atviros diskusijos“, „Žolinių renginio vertinimas“ bei rugpjūčio 10-15 dienomis „Jaunimo kūrybinės dirbtuvės“.

Pirmajame renginyje „Atviros diskusijos“, projekto partneriai aptarė turizmo ir rekreacijos galimybes, lankytojų poveikį aplinkai bei galimas poveikio mažinimo priemones. Buvo pristatyta ir aptarta projekto veikla – Metodikos metmenys, kurių taikymas prisidėtų prie viešojo valdymo kokybės gerinimo bei tvaraus gamtos ir kultūros paveldo naudojimo stiprinimo ir labiau koordinuoto gamtos išteklių valdymo Pagėgių ir Punsko savivaldybėse.

Antroji veikla – „Žolinių renginio vertinimas“ vyko Punsko miestelyje. Projekto renginio dalyviai stebėjo renginių, prekybos, maitinimo ir šiukšlių tvarkymo organizavimą. Šventės pabaigoje vyko renginio vertinimo aptarimas pagal parengtas anketas. Nutarta taupant gamtos išteklius vertinimą vykdyti elektroninėmis priemonėmis.

Po žolinių šventės užsibaigė ir 6 dienas trukusi jaunimo kūrybinių dirbtuvių stovykla. Stovykloje dalyvavo 10 jaunuolių iš Pagėgių savivaldybės ir 10 jaunuolių iš Punsko. Po du Pagėgių krašto mokinius į stovyklą Punske vyko iš Stoniškių, Piktupėnų, Natkiškių mokyklų ir Pagėgių bei Vilkyškių gimnazijų. Jaunuoliai kūrybinių dirbtuvių metu gamino dirbinius iš molio, pynė šventinius žolinių vainikus, dalyvavo įvairiuose renginiuose, aplankė žymias Punsko vietas. Jaunimu stovykloje rūpinosi mokytojas Eligijus Kriaučiūnas, kuriam visi ir projekto dalyviai, ir organizatoriai, ir vaikai taria nuoširdžiausius padėkos žodžius.

Kitos, jau galutinės, projekto veiklos numatytos rugsėjo, spalio mėnesiais, o lapkrityje planuojama paskutinė projekto konferencija.

Dalintis
Skip to content