BENDRADARBIAVIMAS TARP KAIMYNŲ ABIPUS SIENŲ STIPRĖJA DĖKA VYKDOMŲ PROJEKTŲ

Birželio 22 – 24 dienomis vyko projekto „Bendradarbiavimo stiprinimas tvaraus gamtos išteklių valdymo srityje“ veiklos Pagėgių savivaldybėje.

22 d. kavinėje „Peronas“ vyko projekto veikla – konferencija, kurioje pranešimus skaitė Kauno regiono tyrimų instituto docentas, daktaras Rimantas Dapkus, kuris pateikė aktualią informaciją apie turizmo galimybes Tauragės regionui, bei apie aplinkosaugą ir pristatė metodikos matmenis, kurie buvo aptarti diskusijų metu. Turizmo galimybes Pagėgiuose, Turizmo centro direktorės parengtame pranešime, pristatė Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejaus direktorė Liudvika Burzdžiuvienė. Regioninio parko direktorė Diana Milašauskienė pristatė direkcijos nuveiktus darbus, įgyvendintus projektus, trumpai apžvelgė problemas ir galimas bendras aplinkosaugos perspektyvas. Diskusijas paįvairino Pagėgių savivaldybės NVO koordinatorius Edmundas Incius, pasidalindamas patirtimi apie bendruomenes, jų veiklą, organizuojamus renginius, bendradarbiavimą su vietos valdžios institucijomis bei kitomis organizacijomis.

Bendradarbiavimo patirtimi ir naujais bendradarbiavimo projektais pasidžiaugė savivaldybės meras Virginijus Komskis, kuris savo kalba pradėjo konferenciją, palinkėdamas gero darbo ir sėkmingo projekto vykdymo.

Tuo pačiu metu kaimo turizmo sodyboje „Mociškių palivarkas“ prasidėjo tarptautinė bendra jaunimo kūrybinių dirbtuvių stovykla. Šešių dienų kūrybinėse dirbtuvėse dalyvavo 20 mokinių, kurie buvo iš Punsko ir Pagėgių savivaldybės mokyklų. Kūrybinių dirbtuvių metu vyko įdomi, kūrybinga ir įtempta programa. Jaunimas važinėjosi po lankomus gamtos ir istorijos objektus, plaukė laivu, o plaukdami baidarėmis rinko šiukšles iš Jūros upės, fotografavo. Nepraleido ir pasisėdėjimo prie Joninių laužo sukurto stovykloje. Kiekvieną dieną buvo apdovanojami tos dienos lyderiai.

Birželio 23 d. projekto veiklos nusikėlė į Rambyno kalną, projekto dalyviai plaukdami laivu apžvelgė lankytinas vietas, išklausė pristatymą apie Rambyno kalno istoriją, čia organizuojamus renginius. Aplankė Martyno Jankaus muziejų ir paveikslų sodą po atviru dangumi, Bitėnų kapinaites, dalyvavo Joninių šventės atidaryme ir vertino visus čia vykstančius renginius, šventės dalyvių poveikį aplinkai. Vakare muziejuje projekto dalyviai prie apvalaus stalo aptarė padarytus vertinimus ir numatė sekančiam projekto Fokus grupės susitikimui reikalingus aptarimui klausimus. Projekto veiklose dalyvavo 12 dalyvių iš Punsko valsčiaus, prisijungė ir naujieji savivaldybės partneriai iš Seinų, Dobržynevo Duže ir Zabludovo savivaldybių. 18 Pagėgiškių taip pat buvo įtraukti į vertinimo procesą. Analogiškas renginys rugpjūčio 14-15 dienomis vyks Punske. Čia savo ruoštu Punskiečiai kartu su Pagėgiškiais vertins turizmo galimybes bei Punske vyksiančius žolinių renginius.

Pagėgių savivaldybės administracija gavusi paramą iš INTERREG VA programos Lietuva – Lenkija iš dalies finansuojamo Europos regioninio plėtros fondo, pagal finansavimo sutartį Nr. LT-PL-2S-114, toliau vykdo projektą su partneriais iš Punsko valsčiaus.

Dalintis
Skip to content