PROJEKTO NR. LT-PL-3R-255 PARTNERIŲ JUNGTINIAI MOKYMAI SKIRTI PRIEŠGAISRINIŲ TARNYBŲ DARBUOTOJAMS

Š.m. rugsėjo 23 – 24 dienomis projekto partneriai Zabludowo savivaldybė organizavo jungtinius mokymus priešgaisrinių tarnybų darbuotojams. Mokymuose dalyvavo vedančiųjų partnerių Dobržynewo Duže, partnerių iš Zabludow bei Pagėgių savivaldybės Priešgaisrinės tarnybos gaisrininkai ir savanoriai. Projekto dalinai finansuojamo iš ES lėšomis buvo pasamdyti profesionalūs mokymų instruktoriai ir vertėjas.

Mokymų metu buvo analizuojamos įvairių nelaimių situacijos, jų įvertinimas ir gelbėjimo būdai. Demonstracinių priemonių pagalba gaisrininkai galėjo pasitikrinti savo įgūdžius gelbstint žmonės, suteikiant jiems pirmą pagalbą.

Primaname, kad projekto   veiklos nukreiptos Pagėgių savivaldybės gyventojų saugumui pagerinti. Projekto tikslas skatinti gyventojų bendradarbiavimą abipus sienos, apsikeičiant darbo patirtimi, labiau suspažįstant su kraštu, tradicijomis.

Šiuo metu  projekto darbuotojai rengia pirkimo sąlygas naujai gaisrinei mašinai įsigyti.

Projektas finansuojamas iš Europos sąjungos INTERREG VA  Lietuva–Lenkija bendradarbiavimo programos lėšų.

Visa projekto vertė  sudaro 863.713 Eurų, Pagėgių Priešgaisrinei tarnybai.tenkanti suma 276.831 Eurai.

Dalintis
Skip to content