APTARTI PILOTINIO PROJEKTO „TAURAGĖ +“ STRATEGIJOS RENGIMO ETAPAI

Sausio 30 d. Pagėgių savivaldybės meras Vaidas Bendaravičius, administracijos atstovai ir kiti suinteresuoti asmenys susitiko su Centrinės projektų valdymo agentūros (CPVA) konsultantu Gediminu Česoniu ir aptarė pilotinio projekto „Tauragė+“ pramoninių rajonų investicinio patrauklumo didinimo klausimus bei strategijos rengimo etapus. Tokie susitikimai tądien taip pat vyko Jurbarko, o sausio 31 d. – Tauragės ir Šilalės rajonų savivaldybėse.

„Tauragė+“ funkcinės zonos plėtros strategija rengiama siekiant nustatyti Tauragės regiono savivaldybėms svarbius bendrus probleminius klausimus, paskatinti savivaldybes veikti drauge, kartu su socialiniais partneriais ir bendruomenių atstovais ieškoti bendrų regionui ar jo daliai sprendinių, efektyviau pritraukti investicijas ir teikti viešąsias paslaugas. Svarbus aspektas yra tai, kad ši strategija nėra skirta savivaldybių atskiroms problemoms spręsti, strategijos tikslas – kurti pridėtinę vertę visam regionui.

Funkcinės zonos strategijos parengimas yra bandomoji iniciatyva, kurią inicijavo Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija, Vidaus reikalų ministerija, Finansų ministerija ir Centrinė projektų valdymo agentūra kartu su Tauragės apskrities savivaldybėmis. Numatoma, kad bandomųjų iniciatyvų projektams greta kitų finansavimo šaltinių bus skirtas valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos investicijų finansavimas.

Dalintis
Skip to content