KVIEČIAME DALYVAUTI PASITARIME DĖL PILOTINIO PROJEKTO „TAURAGĖ +“

2020 m. sausio 30 d. (ketvirtadienį) 14.00 val. Pagėgių savivaldybės meras ir administracijos atstovai susitiks su Centrinės projektų valdymo agentūros (CPVA) konsultantu Gediminu Česoniu aptarti pilotinio projekto „Tauragė +“ pramoninių rajonų investicinio patrauklumo didinimo klausimus ir strategijos rengimo etapus.

Maloniai kviečiame dalyvauti verslo, žemės ūkio ir nevyriausybinių organizacijų atstovus ir kitus suinteresuotus asmenis, kuriems rūpi Pagėgių, o tuo pačiu ir Tauragės regiono plėtra ir gyvenimo kokybės gerinimas.

Susitikimas vyks Mero kabinete (Vilniaus g. 11, Pagėgiai, II aukštas).

Mero patarėja Rita Vidraitė

Informacija apie rengiamą strategiją

„Tauragė+“ funkcinės zonos plėtros strategija rengiama siekiant nustatyti Tauragės regiono savivaldybėms svarbius bendrus probleminius klausimus, paskatinti savivaldybes veikti drauge, kartu su socialiniais partneriais ir bendruomenių atstovais ieškoti bendrų regionui ar jo daliai sprendinių, efektyviau pritraukti investicijas ir teikti viešąsias paslaugas. Svarbus aspektas yra tai, kad ši strategija nėra skirta savivaldybių atskiroms problemoms spręsti, strategijos tikslas – kurti pridėtinę vertę visam regionui.

Funkcinės zonos strategijos parengimas yra bandomoji iniciatyva, kurią inicijavo Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija, Vidaus reikalų ministerija, Finansų ministerija ir Centrinė projektų valdymo agentūra kartu su Tauragės apskrities savivaldybėmis. Numatoma, kad bandomųjų iniciatyvų projektams greta kitų finansavimo šaltinių bus skirtas valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos investicijų finansavimas.

Dalintis
Skip to content