Nutarta teikti paraišką M. Jankaus sodybos daržinės sutvarkymui ir įveiklinimui

Šių metų rugsėjo 8 dieną Kultūros ministerija paskelbė, kad Bitėnų kaime esanti sodyba, kurioje XIX a. vid. gimė Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjas, publicistas, spaustuvininkas, vienas „Aušros“ leidėjų, Tilžės akto signataras Martynas Jankus, kultūros ministro Simono Kairio įsakymu paskelbta valstybės saugomu kultūros paveldo objektu.

Šį statusą taip pat įgijo kompleksinės sodybos dalys: jos rūsys, daržinė ir M. Jankaus sodybos namas. Kultūros ministro įsakyme nustatyta, kad šie objektai saugomi viešajam pažinimui ir naudojimui, o jų reikšmingumą lemia architektūrinės, istorinės ir memorialinės vertingosios savybės.

Pirmadienį mero Vaido Bendaravičiaus kabinete susirinko administracijos direktorius Virginijus Komskis, mero pavaduotojas Edgaras Kuturys, Pagėgių savivaldybės Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjas Bronislovas Budvytis, mentorius Petras Kuzmarskis, Architektūros ir kraštovaizdžio skyriaus vedėjas Valdemaras Dikmonas, Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejaus direktorė Liudvika Burzdžiuvienė. Aptartos galimybės gauti finansavimą dalies objekto sutvarkymui ir įveiklinimui. Susitikime nutarta dar šiemet parengti ir teikti paraišką Kultūros paveldo departamentui, kad būtų gautas finansavimas sodyboje esančios daržinės tvarkybos darbams atlikti. Aptarta galimybė daržinės tvarkybos projektąįgyvendinti per trejus metus, tam, kad nebūtų sudaryta našta savivaldybės biudžetui.

M. Jankaus sodybą Bitėnuose sudaro sodybos rūsys, sodybos namas ir sodybos daržinė. Sodybos teritorijoje veikia Pagėgių savivaldybės M. Jankaus muziejaus. Kultūrinės veiklos nei muziejuje, nei sodybos kieme netrūksta. Tad tikimasi, jog ir atgimęs daržinės pastatas ras savo paskirtį.

Bitėnuose M. Jankus įkūrė spaustuvę, kuri veikė 1892–1909 m. Pas M. Jankų kurį laiką gyveno nuo valdžios besislapstantys knygnešiai, visuomenės veikėjai. 1918 m. M. Jankus spaustuvę įsirengė kaip gyvenamąjį namą. Spaustuvės pastatas, sunaikintas po Antrojo pasaulinio karo, 1998 m. atstatytas buvusioje vietoje. Šis Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjas taip pat turėjo spaustuves Ragainėje, Tilžėje, Klaipėdoje, Šilutėje, kuriose iš viso išleista apie 400 knygų ir 27 periodiniai leidiniai lietuvių bei vokiečių kalbomis.

Už savo veiklą M. Jankus buvo apdovanotas Lietuvos ir užsienio šalių ordinais, pagerbtas išskirtiniu Mažosios Lietuvos patriarcho vardu, jam dar gyvam esant laikinojoje sostinėje Kaune 1939 m. buvo pastatytas biustas.

Dalintis
Skip to content