Pagėgių savivaldybės delegacija išvyksta į Kroatiją

Įgyvendinant tarptautinį projektą „Elektroninė demokratija − sąlyga efektyviam Pagėgių ir Sovetsko vietos valdžios institucijų ir piliečių dialogui“, Nr. LT-RU-2-058, rugsėjo 20 – 27 dienomis Pagėgių savivaldybės administracijos darbuotojai lankysis Kroatijoje. Darbinio vizito metu bus semiamasi naujos patirties, kaip skatinti dialogą tarp vietos valdžios ir piliečių.

Projekto įgyvendinimo metu Pagėgių savivaldybėje atliktas posėdžių salės remontas, įdiegta nauja elektroninė sistema, kurios dėka gyventojams sudarytos sąlygos tiesiogiai stebėti Tarybos posėdžius. Naujų informacijos ir ryšių technologijų naudojimas padės piliečiams labiau įsitraukti į sprendimų priėmimo procesą bei skatins dialogą tarp vietos valdžios ir piliečių.

Vidovec mieste (Kroatijoje) planuojamas susitikimas su pilietinę visuomenę atstovaujančių organizacijų atstovais, siekiant aptarti, kaip demokratijos principų plėtra šioje šalyje padeda piliečiams įsitraukti į teisės aktų rengimo ir jų priėmimo procesus, kokios galimybės sudarytos piliečiams stebėti politikų darbą bei dalyvauti strateginiame planavime ir kitų su vietos aktualijomis susijusių projektų įgyvendinime (pagal „private-publicpartnership” (privataus ir viešojo sektoriaus partnerystė)principą). Prie diskusijos nuotoliniu būdu prisijungs Sovetsko miesto administracijos darbuotojai. Šio vizito metu taip pat bus aptariami klausimai dėl planuojamos pasirašyti bendradarbiavimo sutarties su Vidovec miestu.

Susitikimų metu su Kroatijos vietinės ir regioninių valdžių atstovais bus keičiamasi gerąja patirtimi, kaip sekasi įgyvendinti Zagrebo 2020 m. gegužės 6 dienos pasirašytą deklaraciją, kurios vienas iš punktų tiesiogiai liečia Demokratijos principų stiprinimą Balkanų regione (kas turi analogiją Baltijos jūros šalių regionui, kuriame kaimynės Lietuva ir Kaliningrado sritis taip pat deda pastangas stiprinant Demokratijos principų taikymą ir gerąją kaimynystę).

Projektas iš dalies finansuojamas Europos sąjungos lėšomis (Lietuva-Rusija bendradarbiavimo per sieną programos) ir Pagėgių bei Sovetsko savivaldybių biudžeto lėšomis.

Bendra projekto vertė – 503 283.34 Eur. Pagėgių savivaldybės administracijai tenkanti projekto lėšų dalis – 308 426.20 Eur., Sovetsko apskrities savivaldybei tenkanti projekto lėšų dalis – 194 858.00 Eur. Projekto trukmė – 24 mėn.

Dalintis
Skip to content