DARBO VIZITO METU BUVO KEIČIAMASI PATIRTIMI, KAIP SKATINTI DIALOGĄ TARP VIETOS VALDŽIOS IR PILIEČIŲ

Įgyvendinant tarptautinį projektą „Elektroninė demokratija − sąlyga efektyviam Pagėgių ir Sovetsko vietos valdžios institucijų ir piliečių dialogui“, Nr. LT-RU-2-058, kurio tikslas – prisidėti prie viešojo valdymo kokybės ir veiksmingumo gerinimo bei elektroninės demokratijos priemonių skatinimo Pagėgių ir Sovetsko savivaldybėse, Pagėgių savivaldybės oficiali delegacija lankėsi Kroatijos vietos savivaldos bei regioninės ir nacionalinės valdžios institucijose. Darbo vizito metu buvo keičiamasi patirtimi, kaip skatinti dialogą tarp vietos valdžios ir piliečių.

Rugsėjo 22 d. vizito Vidovec savivaldybėje metu su šios savivaldybės meru Bruno Hranic ir kitais vadovais, administracijos darbuotojais bei pilietinę visuomenę atstovaujančių organizacijų atstovais aptarta, kaip demokratijos principai plėtojami šioje šalyje ir kaip vietos savivaldos institucijos padeda piliečiams įsitraukti į teisės aktų rengimo ir jų priėmimo procesus. Pasitarimo metu diskutuota, kokios galimybės yra sudarytos jų piliečiams stebėti politikų darbą bei dalyvauti strateginiame planavime ir kitų, su vietos aktualijomis susijusių, klausimų nagrinėjime ir projektų įgyvendinime (pagal „private-public partnership“ (privataus ir viešojo sektoriaus partnerystė) principą). Pagėgių savivaldybės delegacijai buvo pristatytos Vidovec bendruomenės namuose vykdomos veiklos bei piliečių iniciatyvos, tradicijos ir kulinarinis paveldas. Savo ruožtu delegacijos atstovai susirinkusius Vidovec bendruomenės atstovus supažindino su Pagėgių krašto istorija ir dabartimi bei savivaldybės įgyvendinamais projektais ir piliečių iniciatyvomis. Šio vizito metu taip pat aptarti klausimai dėl tolimesnių bendradarbiavimo galimybių su Vidovec savivaldybe.

Rugsėjo 21 – 24 d. vizitų Zagreb ir Dubrovnik miestuose metu su Kroatijos nacionalinės ir regioninių valdžių atstovais kalbėta apie tai, kaip sekasi įgyvendinti Zagrebo 2020 m. gegužės 6 d. pasirašytą deklaraciją, kurios vienas iš punktų tiesiogiai liečia Demokratijos principų stiprinimą Balkanų regione. Situacija iš dalies analogiška Baltijos jūros šalių regionui, kuriame kaimynės Lietuva ir Kaliningrado sritis (Rusijos Federacija) deda pastangas stiprinant Demokratijos principų taikymą, pabrėžia gerų kaimyninių santykių, regioninio stabilumo ir tarpusavio bendradarbiavimo svarbą. Susitikimų dalyviai taip pat aptarė bendrus iššūkius saugumo ir migracijos srityse, išsakė savo poziciją regioninio bendradarbiavimo klausimais. Susitikimo su Kroatijos jaunimo organizacijas vienijančios institucijos atstovu aptarti jaunimo įsitraukimo į sprendimų priėmimo klausimus aspektai ir skatinimo svarba, o Kroatijos Vyriausybės bei Kroatijos Plėtros ir tarptautinių santykių instituto atstovės pristatė nacionalines iniciatyvas dėl demokratizacijos principų taikymo visuose valdymo lygmenyse skatinimo ir piliečių iniciatyvumo didinimo, išsamiai supažindino su Kroatijos pirmininkavimo 2020 metais Europos Sąjungos Tarybai patirtimi ir įgyvendintomis keturiomis prioritetinėmis iniciatyvomis — tai besivystanti Europa, jungianti Europa, sauganti Europa ir įtakinga Europa. Būtent pagal vieną iš šių prioritetų, Kroatija siekė skatinti tolesnį ES kaip laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės vystymąsi, paremtą bendromis demokratijos, piliečių įsitraukimo ir teisės viršenybės vertybėmis, sutelkė dėmesį į ES vidinį saugumą ir išorinių sienų apsaugą bei informacinių sistemų patikimą ir saugų veikimą, taip pat — atsparumą išorinėms hibridinėms ir kibernetinėms grėsmėms bei dezinformacijai.

Rugsėjo 25 d. Pagėgių savivaldybės delegacija lankėsi Zagrebe Lietuvos Respublikos ambasadoje. Susitikimo su Lietuvos Respublikos ambasados Kroatijos Respublikoje ambasadore Jūrate Raguckiene metu (https://hr.mfa.lt/hr/lt/naujienos/lietuvos-ambasadoje-kroatijoje-lankesi-pagegiu-rajono-savivaldybes-delegacija) aptarti demokratijos klausimų nagrinėjimo ir šių principų platesnio taikymo aspektai savivaldos, regiono ir šalies lygmeniu, o taip pat diskutuota dėl bendradarbiavimo su Kroatijos savivaldybėmis galimybių bei platesnio įsitraukimo perspektyvų plėtojant bendradarbiavimo iniciatyvas ir su kitomis Vakarų Balkanų šalimis ‑ Šiaurės Makedonija, Juodkalnija, Kosovu.

Dėl COVID-19 pandemijos ir įvestų ribojimų projekto partneriai – Sovetsko miesto administracijos atstovai – šiuose susitikimuose ir diskusijose dalyvavo nuotoliniu būdu. Sovetsko savivaldybės vadovai pritarė dėl demokratijos principų platesnio taikymo ir geros kaimynystės svarbos.

Darbo vizito programą parengė ir visus susitikimus moderavo Lietuvos regioninių tyrimų instituto prezidentas, Vytauto Didžiojo universiteto profesorius dr. Rimantas Dapkus.

Ši publikacija buvo parengta padedant Europos Sąjungai. Už šios informacijos turinį atsako tik Pagėgių savivaldybės administracija ir jis negali būti laikomas atspindinčiu Europos Sąjungos požiūrį. 

Programos interneto svetainė http://eni-cbc.eu/lr/en

Dalintis
Skip to content