KARTU SU PAGĖGIŲ KRAŠTO BENDRUOMENIŲ ATSTOVAIS DISKUTUOTA APIE PILIEČIŲ DALYVAVIMO SAVIVALDOJE GALIMYBES IR IŠŠŪKIUS

meras45werĮgyvendinant projekto Nr. LT-RU-2-058 „Elektroninė demokratija − sąlyga efektyviam Pagėgių ir Sovetsko vietos valdžios institucijų ir piliečių dialogui“ numatytas veiklas gruodžio 15 dieną vyko susitikimas (atvira diskusija) su Pagėgių savivaldybės vadovais, Tarybos nariais, Pagėgių krašto bendruomenių atstovais. Susitikimą moderavo Lietuvos regioninių tyrimų instituto prezidentas, Vytauto Didžiojo universiteto profesorius dr. Rimantas Dapkus.

Pagėgių savivaldybės meras Vaidas Bendaravičius pasveikino susitikimo dalyvius, pasidžiaugė įgyvendinamo projekto nauda. „Įgyvendinant šį projektą buvo įdiegta nauja elektroninė balsavimo-diskusijų sistema,  kurios dėka tiesiogiai transliuojami Tarybos posėdžiai tapo lengvai prieinami visai savivaldybės bendruomenei. Naujų informacijos ir ryšių technologijų naudojimas neabejotinai padeda piliečiams labiau įsitraukti į sprendimų priėmimo procesą bei skatina dialogą tarp vietos valdžios ir piliečių. Į procesą įtraukiami gyventojai, atsirado galimybė ne tik stebėti posėdžius, bet ir išsakyti savo nuomonę, komentuoti, teikti pasiūlymus.“ – teigia savivaldybės meras.

Šio susitikimo tikslas – išgirstos NVO bendruomenių atstovų nuomonės apibendrinimas ir panaudojimas rengiamoje koncepcijoje. Susitikimo metu aptartos piliečių dalyvavimo vietos savivaldoje galimybės, diskusijos metu kalbėta apie tai, kaip piliečių dalyvavimas savivaldoje gali reikšmingai lemti priimamus sprendimus, kodėl dalyvavimas yra naudingas patiems piliečiams, kas padėtų skatinti piliečių aktyvų dalyvavimą vietos savivaldoje, kokiais būdais būtų galima skatinti piliečių dalyvavimą savivaldybėje, kokios priežastys turi įtakos piliečių dalyvavimo galimybėms vietos savivaldoje ir pan.

Visos projekto veiklos iš dalies finansuojami Europos sąjungos lėšomis (iš 2014-2020 Lietuva-Rusija bendradarbiavimo per sieną programos projekto „Elektroninė demokratija − sąlyga efektyviam Pagėgių ir Sovetsko vietos valdžios institucijų ir piliečių dialogui“, Nr. LT-RU-2-058) ir Pagėgių savivaldybės biudžeto lėšomis.

Bendra projekto vertė – 503 283.34 Eur. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos (pagal Europos kaimynystės priemonę) – 264 340.38 Eur ir Pagėgių savivaldybės biudžeto lėšomis (10 %) – 29371.16 Eur. Pagėgių savivaldybės administracijai tenkanti projekto lėšų dalis – 293 711.54 Eur. Projekto trukmė – 24 mėn.


Ši publikacija buvo parengta padedant Europos Sąjungai. Už šios informacijos turinį atsako tik Pagėgių savivaldybės administracija ir jis negali būti laikomas atspindinčiu Europos Sąjungos požiūrį.

Dalintis
Skip to content