Kviečiame teikti paraiškas dalyvauti Pagėgių savivaldybės 2022 m. užimtumo didinimo programos įgyvendinimo ir darbdavių atrankoje

Informuojame, kad Pagėgių  savivaldybės administracija įgyvendindama Pagėgių savivaldybės 2022 m. Užimtumo didinimo programą, patvirtintą Pagėgių savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 27 d. sprendimu Nr. T-14 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2022 Užimtumo didinimo programos patvirtinimo“ vykdo darbdavių pageidaujančių įgyvendinti šią programą atranką.

Darbų pobūdis, galimų įdarbinti asmenų tikslinės grupės bei kita potencialiems darbdaviams naudinga informacija išdėstyta patvirtintame Pagėgių savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 27 d. sprendime Nr. T-14.

Darbdaviai, pageidaujantys organizuoti laikino/nuolatinio pobūdžio darbus turi užpildyti Pagėgių savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 27 d. sprendimu Nr. T-14 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2022 užimtumo didinimo programos patvirtinimo“ 1 priedą.

Paraiškos ir kiti dokumentai turi būti pateikti užklijuotuose, užantspauduotuose ir mechaniškai nepažeistuose vokuose, ant kurių turi būti užrašytas atrankos pavadinimas.

Paraiškas pateikti iki 2022 m. kovo 7 d. Pagėgių savivaldybės administracijai, adresu: Vilniaus g. 9,  Pagėgiai arba Vilniaus g. 46, Pagėgiai, Socialinės politikos ir sveikatos skyrius, 107 kab.

Kontaktai pasiteiravimui: tel. (8441) 56 021, el. p. i.cerniauskiene@pagegiai.lt

Socialinės politikos ir sveikatos skyrius

Dalintis
Skip to content