Atliekami remonto darbai Klaipėdos g. 4, Pagėgiuose

Įgyvendinant tarptautinį projektą „LT-PL bendradarbiavimo stiprinimas krizių valdymo ir saugumo srityse“, finansuojamą Europos Sąjungos lėšomis pagal INTERREG V-A programą Lietuva – Polska, atliekami remonto darbai pastate, adresu Klaipėdos g. 4, Pagėgiai, kuris bus pritaikytas krizės ir pandemijos atvejams suvaldyti. Remontas atliekamas per visus tris pastatus. Pirmame aukšte bus įrengti 4 butai –vieno, dviejų ir trijų kambarių (nuo 31 iki 89 kv. m.). Antrame aukšte bus įrengti taip pat 4 butai –vieno ir trijų kambarių (nuo 36 iki 75 kv. m.). Trečiame aukšte bus įrengti 3 butai – po vieną kambarį (45 kv. m.).

Pasibaigus pandemijai, suremontuotas pastatas bus naudojamas kaip laikinas socialinis būstas socialinės rizikos šeimoms, laukiančioms nuolatinio socialinio būsto. Taip pat bus galimybė perkelti krizių centrą į suremontuoto pastato dalį.

Remonto darbus atlieka UAB „Proplanas LT“, sutarties vertė – 233.597,17 Eur.

Projekto trukmė – 24 mėnesiai. Projekto pradžia 2020 m. gruodžio 1 d., pabaiga – 2022 m. lapkričio 30 d.

Projekto biudžetas: 997 944,65 Eur, iš jų – ES dalis (iš ERDF 85% ): 848 252,94 Eur. Projekto partnerių indėlis (15%): 149 691,71 Eur.

Projekto vertė, tenkanti Pagėgių savivaldybės administracijai: 502 995,35 Eur paramos, iš jų – ES dalis (iš ERDF 85%): 427 546,04 Eur, Pagėgių savivaldybės indėlis (15%): 75 449,31 Eur. 

Dalintis
Skip to content