Pagėgių savivaldybėje sėkmingai įgyvendintas tarptautinis projektas

2020 m. balandžio 20 d. pasirašyta sutartis su Jungtiniu Techniniu Sekretoriatu ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija dėl tarptautinio projekto „E – demokratija ir dialogas“ finansavimo. Projekto tikslas – prisidėti prie viešojo valdymo kokybės ir veiksmingumo gerinimo bei elektroninės demokratijos priemonių skatinimo savivaldos lygmeniu. Š.m. balandžio 15 dieną vyko baigiamoji projekto konferencija. Konferencijos pranešėjas ir moderatorius Prof. Dr. Rimantas Dapkus pristatė pagrindines projekto veiklas bei rezultatus.

Projekto rezultatai pasiekti įgyvendinant numatytas projekto veiklas. Projekto lėšomis atliktas Pagėgių savivaldybės posėdžių salės remontas, nupirkti nauji baldai, televizoriai, nešiojamieji kompiuteriai, įdiegta nauja elektroninė balsavimo-diskusijų sistema, kurios dėka gyventojams sudarytos sąlygos tiesiogiai stebėti Tarybos posėdžius, sukurtas video įrašas apie minėtos sistemos funkcionavimą ir naudą, parengti informaciniai lankstinukai, kalendoriai, parengta ir su visuomene aptarta piliečių dalyvavimo rengiant ir priimant sprendimus vietos savivaldos lygmeniu koncepcija  (pagalbinė priemonė rengiant naujus projektus), įsigyta kilnojama garso aparatūra bei atnaujinta Pagėgių savivaldybės internetinė svetainė.

Projekto įgyvendinimo metu vyko susitikimai, mokymai, seminarai, darbo vizitai, skirti Pagėgių savivaldybės tarybos nariams, suformuotų projekto valdymo (MG)  ir darbo (WG) grupės nariams, projekto darbuotojams. Jų metu ieškota būdų, kaip efektyviau įtraukti visuomenę į sprendimų priėmimą, dalintasi darbo patirtimi, kaip efektyvinti elektroninės demokratijos įgyvendinimą savivaldybėse. Įgyvendinant projektą Pagėgių savivaldybės oficiali delegacija lankėsi Klaipėdos ir Birštono miesto savivaldybėse, Kroatijos vietos savivaldos bei regioninės ir nacionalinės valdžios institucijose.

„Džiaugiuosi, kad įgyvendinant šį projektą daug dėmesio skirta viešojo valdymo kokybės gerinimui, elektroninės demokratijos priemonių ir bendradarbiavimo tarp valdžios institucijų skatinimui. Pastaraisiais metais dėl šalyje paskelbto karantino darbo susitikimai ir Tarybos posėdžiai dažnai vyko nuotoliniu būdu, todėl įdiegus elektroninę balsavimo-diskusijų sistemą, Tarybos posėdžiai tapo lengvai prieinami savivaldybės bendruomenei. Gyventojams atsirado galimybė ne tik stebėti posėdžius, bet ir išsakyti savo nuomonę, komentuoti, teikti pasiūlymus. Tai rodo, kad naujų informacijos ir ryšių technologijų naudojimas skatina dialogą tarp vietos valdžios ir piliečių, padeda piliečiams labiau įsitraukti į sprendimų priėmimo procesą.“ – teigia Pagėgių savivaldybės meras Vaidas Bendaravičius.

Bendra projekto vertė – 503 283.34 Eur. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos (pagal Europos kaimynystės priemonę) ir Pagėgių savivaldybės biudžeto lėšomis.  Pagėgių savivaldybės administracijai tenkanti projekto lėšų dalis – 308 426.20 Eur. Pagėgių savivaldybės administracijos indėlis (10 %) – 29371.16 Eur. Projekto trukmė – 24 mėn.

Už informacijos turinį atsako tik Pagėgių savivaldybės administracija ir jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad ši informacija atspindi Europos Sąjungos poziciją.

Dalintis
Skip to content