Pasirašyta Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centro kapitalinio remonto darbų sutartis

2022 m. balandžio 13 d. Pagėgių savivaldybės administracija su rangovu UAB „Konsolė“ pasirašė Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centro kapitalinio remonto darbų sutartį. Darbų vertė – 1 399 728,00 Eur, planuojama darbus vykdyti 12 mėnesių nuo sutarties pasirašymo dienos. Dalis remonto ir įrengimo darbų –  energetinį efektyvumą skatinančios priemonės (cokolis ir požeminė rūsio sienos dalis, dangos, langai ir durys, stogo, fasado, esamo stogelio, šildymo sistemos remonto darbai) ir sklypo sutvarkymo darbai (paruošiamieji, lauko buitinių nuotekų tinklai, atraminių sienučių, lauko laiptų remontas, lauko turėklų, panduso įrengimo, šaligatvio trinkelių dangos įrengimo, apželdinimo, mažosios architektūros ir įrangos, asfalto ir žvyro dangos, nuogrindų įrengimas)finansuojama projekto Nr. 4S-145/A3-170„Medicinos paslaugos pagyvenusiems“ lėšomis (toliau – Projektas Nr. 1). Projektas Nr. 1 vykdomas pagal 2014-2020 m. Europos kaimynystės priemonę ir yra finansuojamas Europos Sąjungos ir Pagėgių savivaldybės lėšomis.

Pagėgių savivaldybei skirta 487.743,58 Eur, iš kurių paramos sumą sudaro 438.969,22 Eur ir nuosavą indėlį sudaro 48.774,36 Eur. Darbams skirta – 423.478,12 Eur, iš jų parama sudaro 381.130,31 Eur.

Pagrindinis projekto tikslas –Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centro pastato kapitalinis remontas, pritaikant neįgaliesiems ir slaugos ligoninei. Uždavinys –pagerinti sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą vyresnio amžiaus pacientams ir slaugos ligoniams. Projekto tikslinė grupė – Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centro pacientai ir slaugos ligoninės pacientai.

Likusi darbų dalis – pastato vidaus darbai (vidaus patalpų apdailos darbai;  vidaus durų keitimas naujomis; lifto įrengimas; šalto, karšto, recirkuliacinio, gaisrinio vandentiekio, vandens apskaitos mazgo įrengimo darbai; vidaus buitinio ir lietaus nuotekų įrengimo darbai; vėdinimo, vėsinimo įrengimo darbai, apsauginės signalizacijos įrengimo darbai, gaisrinės signalizacijos įrengimo darbai, elektros tinklų įrengimo darbai)
finansuojami projekto Nr. J08-CPVA-V-02-0001 „Funkcinės zonos Tauragė+ plėtros strategijos pirmaeilių veiksmų įgyvendinimas“ (toliau – Projektas Nr. 2) lėšomis, iš jų skirtas Europos regioninės plėtros fondo finansavimas sudaro 490 958,34 Eur. Likusios lėšos – Pagėgių savivaldybės biudžeto lėšos. Projekto Nr. 2 tikslas – Paskatinti savivaldybių bendradarbiavimu grįstą kompleksinį funkcinių zonų vystymą, vienas iš uždavinių – Plėtoti vyresnio amžiaus gyventojų poreikius atitinkančias stacionarias viešąsias paslaugas. Numatoma atlikti kapitalinį šiuo metu nenaudojamų patalpų remontą ir jas pritaikyti slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų teikimui, įrengiant pacientams ne mažiau kaip 23 vietas.

Už šios informacijos turinį atsako tik Pagėgių savivaldybė ir jis negali būti laikomas atspindinčiu Europos Sąjungos požiūrį.

Nuoroda į programos internetinę svetainę: http://www.eni-cbc.eu/lr/lt/

Nuoroda į „EuropeAid“ internetinę svetainę: https://ec.europa.eu/europeaid/node/22_en

Dalintis
Skip to content