Kviečiame tradicines religines bendruomenes ir bendrijas teikti paraiškas

Kviečiame tradicines religines bendruomenes ir bendrijas teikti paraiškas pagal Strateginio veiklos plano 6 programos „NVO, bendruomenių ir SVV rėmimo ir jaunimo politikos plėtros programa“ 01 uždavinio „Remti savivaldybės NVO ir bendruomenių veiklą“, 06.01.02 priemonės „Prisidėti prie Apeigų paslaugų religinėms bendrijoms ir jų bendruomenių nariams gerinimo Pagėgių savivaldybėje“.

Pagėgių savivaldybės tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų paraiškų vertinimo komisijos posėdyje nutarta šiais metais remti šiuos prioritetus:

  • maldos namų ir jos priklausinių išlaikymo išlaidų kompensavimui;
  • tradicinių religinių bendruomenių kulto pastatų ar jų dalių bei patalpų statybos, remonto, konservavimo ir restauravimo darbams atlikti.

Paraiškos registruojamos nuo 2022 m. rugpjūčio 3 d. iki 2022 m. rugpjūčio 18 d.Pareiškėjas konkursui gali pateikti tik vieną paraišką, kurią pateikia su lydraščiu pasirinktu būdu (faksu ar kitu nei skelbime nurodytu adresu/būdu pateiktos paraiškos neregistruojamos ir nevertinamos):

  • skenuotą paraišką išsiunčiant elektroniniu paštu info@pagegiai.lt (paraiškos lapai privalo būti sunumeruoti; prieš siunčiant būtina įsitikinti, kad paraiška būtų tinkamai nuskenuota ir įskaitoma);
  • pateikiant Pagėgių savivaldybės administracijai adresu Vilniaus g. 11, Pagėgiai (paraiškos lapai privalo būti sunumeruoti;paskutinio lapo antroje pusėje įrašomas bendras projekto lapų kiekis skaičiumi ir žodžiu, patvirtintas organizacijos antspaudu ir vadovo parašu, paraiška pateikiama originali (vienas egzempliorius);susegta paraiška pateikiama voke; vokas su paraiška paliekamas nurodytu adresu, įėjus pro pastato paradines duris ant stalelio).

Kartu su paraiška pareiškėjas turi pateikti:

  • organizacijos registracijos pažymėjimo kopiją, patvirtintą organizacijos antspaudu ir vadovo parašu;
  • organizacijos įstatų kopiją, patvirtintą organizacijos antspaudu ir vadovo parašu;
  • išlaidas patvirtinančių dokumentų, jei prašoma religinių bendruomenių ir bendrijų registra­cijos išlaidoms kompensuoti, kopijas;
  • kitą papildomą su projektu susijusią medžiagą, kurią, paraiškos teikėjo manymu, reikia

Informaciją apie konkursą teikia Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyresnioji specialistė Jolanta Makaraitė, tel. nr. (8 441) 70 413, el. p. j.makaraite@pagegiai.lt ir Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus specialistė Virginija Kubilienė, tel. nr. 869958411, el. p. v.kubiliene@pagegiai.lt                  

Paraiškos forma, spauskite čia.

Paraiškos vertinimo kriterijai, spauskite čia.

Dalintis
Skip to content