Ugdymo įstaigų vadovams įteiktos Mero padėkos

Rugpjūčio 31 dieną Pagėgių savivaldybės meras Vaidas Bendaravičius ir mero pavaduotoja Ligita Kazlauskienė dalyvavo savivaldybės ugdymo įstaigų vadovų pasitarime. Pasitarimo metu savivaldybės meras V. Bendaravičius už ilgametį ir nuoširdų vadybinį darbą padėkojo buvusioms ugdymo įstaigų vadovėms: Nijolei Ulberkytei, Pagėgių savivaldybės Pagėgių lopšelio – darželio direktorei,  Virginijai Bagdonienei, Pagėgių savivaldybės Natkiškių Zosės Petraitienės pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotojai ugdymui, laikinai vykdžiusiai mokyklos direktoriaus funkcijas, Jolitai Šeputienei, Pagėgių sav. Stoniškių pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotojai ugdymui, laikinai vykdžiusiai mokyklos direktoriaus funkcijas.

Savivaldybės meras V. Bendaravičius pristatė švietimo bendruomenei naują Pagėgių savivaldybės Pagėgių lopšelio – darželio direktorę Loretą Chasijevą, linkėjo sėkmingo ir produktyvaus darbo, glaudaus bendradarbiavimo naujame kolektyve.

Dalintis
Skip to content