Informacija apie Pagėgių savivaldybėje vykdomas neformaliojo vaikų švietimo programas

Pagėgių savivaldybės administracija iš tikslinės valstybės dotacijos dalinai finansuoja neformaliojo vaikų švietimo programas: už prioritetines programas skiriama po 20 Eur vienam mokiniui vienam mėnesiui (prioritetinės programos – techninės kūrybos, gamtos ir ekologijos, informacinių technologijų, technologijų, medijų krypties NVŠ programos, prisidedančios prie STEAM (angl. k. Science, Technology, Engineering, Art (creativeactivities), Mathematics) įgyvendinimo plėtros; 9–12 klasių / 1–4 gimnazijos klasių Mokinių amžiaus tarpsnį orientuotos NVŠ programos ir Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus nustatytą prioritetą – sporto krypties programos, skatinančios saugaus elgesio vandenyje ir mokymosi plaukti veiklą, kitoms programoms po 15 Eur.

Pirmumo teise pasinaudoti Neformaliojo vaikų švietimo lėšomis turi vidutinius, didelius ir labai didelius specialiuosius poreikius turintys mokiniai, gaunantys socialinę paramą arba turintys teisę į socialinę paramą, mokiniai iš daugiavaikių šeimų, mokiniai, nelankantys Pagėgių savivaldybės meno ir sporto mokyklos.

Programų vadovai kviečia vaikus ir jų tėvelius (globėjus) registruotis jų vykdomose veiklose. Registravimas į programas vyks iki 2022 m. rugsėjo 15 d.

Eil. Nr.

Programos pavadinimas

Kontaktai

Teikėjas

1.

Muzikinis neformaliojo vaikų švietimo ugdymas

Evelina Norkienė,
tel. nr.: +37067837658,
el. p.: pagegiumsm@gmail.com

Pagėgių savivaldybės meno ir sporto mokykla

2.

Tinklinis

Evelina Norkienė,
tel. nr.: +37067837658,
el. p.: pagegiumsm@gmail.com

Pagėgių savivaldybės meno ir sporto mokykla

3.

Dailės terapija

Evelina Norkienė,
tel. nr.: +37067837658,
el. p.: pagegiumsm@gmail.com

Pagėgių savivaldybės meno ir sporto mokykla

4.

„Plaukimo ABC“

Evelina Norkienė,
tel. nr.: +37067837658,
el. p.: pagegiumsm@gmail.com

Pagėgių savivaldybės meno ir sporto mokykla

5.

„Plaukimas“

Evelina Norkienė,
tel. nr.: +37067837658,
el. p.: pagegiumsm@gmail.com

Pagėgių savivaldybės meno ir sporto mokykla

6.

 „Renkuosi treniruoklius“

Evelina Norkienė,
tel. nr.: +37067837658,
el. p.: pagegiumsm@gmail.com

Pagėgių savivaldybės meno ir sporto mokykla

7.

„Renkuosi treniruoklius +“

Evelina Norkienė,
tel. nr.: +37067837658,
el. p.: pagegiumsm@gmail.com

Pagėgių savivaldybės meno ir sporto mokykla

8.

„Dailė plius“

Evelina Norkienė,
tel. nr.: +37067837658,
el. p.: pagegiumsm@gmail.com

Pagėgių savivaldybės meno ir sporto mokykla

9.

Sportiniai šokiai Pagėgiuose

.:+37060965961,
el. p.: linadiktanaite@gmail.com

Lina Diktanaitė

10.

Edukacinės ekskursijos

.:+37060965961,
el. p.: linadiktanaite@gmail.com

Lina Diktanaitė

11.

Dvikovinės sporto šakos

+37069933772,
el.p.:antanas.merkevicius@gmail.com

Antanas Merkevičius

12.

Jaunimo klubas „JIE“

tel. nr.:+37065286032,
el.p.: r.slajiene@gmail.com

Rasa Šlajienė

13.

Pagėgių jaunųjų šaulių programa

tel. nr.: +37061473750,
vitalija.slepaviciene@sauliusajunga.lt

Lietuvos šaulių sąjunga

14.

Lietuvos šaulių sąjungos jaunųjų šaulių ugdymo programa (jaunesnieji)

8 685 60 029
8 614 73 716
vitalija.slepaviciene@sauliusajunga.lt

Lietuvos šaulių sąjunga

15.

Lietuvos šaulių sąjungos jaunųjų šaulių ugdymo programa (vyresnieji)

8 685 60 029
8 614 73 716
vitalija.slepaviciene@sauliusajunga.lt

Lietuvos šaulių sąjunga

16.

Integruoto ugdymo Robotikos akademijos  programa 1–2 klasei

8 646 98 761
mante@robotikosakademija.lt

Robotikos akademija

17.

Integruoto ugdymo Robotikos akademijos programa 3–4 klasei

8 646 98 761
mante@robotikosakademija.lt

Robotikos akademija

18.

Sveikatinimas ir mokymas plaukti 1-4 klasių mokiniams

Tel. nr.449-56254
silalessm@gmail.com

Šilalės sporto mokykla

19

Sveikatinimas ir mokymas plaukti  5-8 klasių mokiniams

Tel. nr. 449-56254
silalessm@gmail.com

Šilalės sporto mokykla

20.

Studija ,,Jaunasis vertėjas“ (1–4 kl.)

8 657 05 546
ritabernote@gmail.com

Rita Bernotienė

21.

Studija ,,Jaunasis vertėjas“ (5–8 kl.)

8 657 05 546
ritabernote@gmail.com

Rita Bernotienė

22.

Lėlių dizaino ir teatro studija (1–4 kl.)

8 657 05 546
ritabernote@gmail.com

Rita Bernotienė

23.

Lėlių dizaino ir teatro studija (5–8 kl.)

8 657 05 546
ritabernote@gmail.com

Rita Bernotienė

24.

Emocinio ir fizinio lavinimo kūrybinės dirbtuvės 5-8 kl. (I žingsnis) SL

8 646 72392 
www.tolerancijoscentras. lt 
erika@tolerancijoscentras.lt

VšĮ „Tolerancijos ir fizinės gerovės ugdymo centras“

25.

Emocinio ir fizinio lavinimo kūrybinės dirbtuvės (I žingsnis) SL

8 646 72392 
www.tolerancijoscentras. lt 
erika@tolerancijoscentras.lt

VšĮ „Tolerancijos ir fizinės gerovės ugdymo centras“

Dalintis
Skip to content