Įgyvendintas Kriokiškių kaimo bendruomenės projektas „Čia mūsų namai“ pagal veiklos sritį „Kaimo bendruomenės materialinės bazės sukūrimas ir (arba) stiprinimas 2022 m.“

Lėšas projektui įgyvendinti skyrė Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija.

Pagėgių savivaldybės Kriokiškių kaimo bendruomenė teikė paraišką pagal priemonę „Parama kaimo bendruomenėms“ Paraiška „ KAIMO BENDRUOMENĖS MATERIALINĖS BAZĖS SUKŪRIMAS IR (ARBA) STIPRINIMAS”  pateikta 2022 kovo mėn. 20 d.  Žemės ūkio ministerijos sprendimu Nr. NPKB-22-M-16 „Dėl projektų, kuriems skiriama valstybės parama pagal 2022 metų žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros skatinimo programos priemonę „Parama kaimo bendruomenėms“ mūsų bendruomenei skirta 3493.13 eurų su pridėtinės vertės mokesčiu paramos suma. Pagėgių savivaldybės administracija skyrė 461.14 eurų. Viso projekto vertė 3961.14 eurų.

Projekto tikslas – sustiprinti techninę materialinę bazę, siekiant suaktyvinti kaimo bendruomenės veiklą gyventojų užimtumui ir verslumui didinti, bei renginių kokybei gerinti. Tikslui pasiekti numatytas uždavinys – sustiprinti bendruomenės materialinę bazę.

Projekto metu įsigyta kompiuterinė įranga leis bendruomenei greičiau ir kokybiškiau rengti paraiškas, maketuoti skelbimus ir kvietimus, tvarkyti įvairius bendruomenės dokumentus, siunčiant juos įvairioms įstaigoms, rengti ir jungtis prie mokymų per Teams programą. Bendruomenė prie šios veiklos vykdymo prisidės internetinio plano įsigijimu. juk visi dokumentai siunčiami ir gaunami elektroninėmis priemonėmis.

Įsigyta garso sistema (kolonėlė, stovas) žymiai pagerins renginių, susiėjimų, edukacijų kokybę.

Labai svarbu bendruomenei ir tapatumo jausmo ugdymas. Jaunosios kartos meilės savo kraštui puoselėjimas, identiteto stiprinimas. Mūsų pačių sukurtas bendruomenės logotipas ir pagaminta vėliava lydi visur ir tai mūsų kaimo simbolis, kuriuo mes didžiuojamės. Mes esam kriokiškiečiai!

Įsigyta maisto ruošimo trūkstama įranga (puodas, termosai, dujų balionas su reduktoriumi ir žarna) ypač pasitarnaus lauko sąlygomis bendruomenės organizuojamuose renginiuose, šventėse, vykdant edukacines programas, įvairiuose susitikimuose su partneriais iš kitų bendruomenių.

Įsigytas alembikas suburs bendruomenės narius naujai veiklai – hidrolatų gamybai, naujų edukacinių programų vykdymui. Nariai patys rinks vaistinguosius augalus, gamins hidrolatus ir prekiaus mugėse bei šventėse. Gaunamos lėšos – skiriamos bendruomenės problemų sprendimui, tolimesnių veiklų vykdymui.

Sutvarkytas san. mazgas (pakeistas klozetas su bakeliu, praustuvas su spintele, momentiniu vandens šildytuvu) atitiks higienos normas. Buvo sutvarkyta labiausiai lankytina patalpa.

Projektas viešintas Pagėgių savivaldybės tinklalapyje (www.pagegiai.lt), VVG „Pagėgių kraštas“ tinklalapyje (http://pagegiukrastas.lt/).

Kriokiškių bendruomenės informacija ir nuotraukos

Dalintis
Skip to content