Tauragės apskrities tolygios kultūros taryba baigia pirmosios kadencijos darbą

2018 metais pradėtas įgyvendinti Tolygios kultūros raidos modelis. Ši naujovė pasiteisino, tolygesnis paraiškų finansavimas įgalino ir mažesnių savivaldybių kultūros projektų rengėjus siekti įvairovės, priartinti profesionalųjį meną, diegti naujoves. Šventės, renginiai, leidybiniai projektai tapo pastebimai profesionalesni, bei turtingesni veiklų ir formų įvairove ir kt.

2018 metais Tauragės regiono tolygios kultūros raidos taryba patvirtino tris svarbiausius prioritetus, į kuriuos gali taikyti paraiškų teikėjai.

Į „Kultūrinės menų sintezės“ prioritetą gali taikyti projektai, kuriais skatinama profesionalaus meno ir kūrybinių raiškų įvairovė, naujoviškumas, tarpinstitucinis ar/ir tarptautinis bendradarbiavimas, jaunimo įtraukimas. Iš čia pateikiamų paraiškų tikimasi naujų estetinio poveikio priemonių ir būdų, netradicinių veiklų ir/ar erdvių panaudojimo. Čia projektus rašė Pagėgių savivaldybės Vydūno viešoji biblioteka, kurios nacionalinė bibliotekų savaitė jau virto įvairių menų sinteze ir Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejus savo profesionalaus meno plenerui „Mažosios Lietuvos ženklai“.

Į „Kultūrinio tapatumo“ prioritetą paraiškas teikia tie, kurie savo projektais siekia kultūros bei gamtinio paveldo išsaugojimo, įveiklinimo, rūpinasi kultūrinio turizmo dalyvių, įvairių amžiaus grupių, o ypač vaikų ir jaunimo įtraukimu į etninę kultūrą propaguojančias veiklas, kuriose patraukliai ir naujai išryškinamas regiono savitumas, etniškumas, puoselėjamos esamos tradicijos. Kultūros taryba šiame projekte rėmė renginį „Rambynas. Joninės Mažojoje Lietuvoje“, liaudiškų kapelų sueituves Natkiškiuose ir teatralizuotą „Žąsų turgų Mažojoje Lietuvoje“.

Į „Ugdymas kultūra ir menu“ prioritetą taiko tie paraiškų rengėjai, kurie kūrybinių veiklų ir bendradarbiavimo pagalba siekia žiūrovą ir projekto dalyvį ugdyti kultūra ir menu, t.y. organizuotiįvairias menines iniciatyvas ir veiklas su profesionaliais menininkais, stovyklas, edukacijas, kūrybines laboratorijas, dirbtuves, mokymus ir kt. Šiame prioritete paraiškas teikė Martyno Jankaus muziejaus darbuotojai, kurių organizuojamas teatralizuotas ir 500 jaunųjų dalyvių iš visos apskrities sulaukiantis renginys „Knygnešių keliais – misija įmanoma” patrauklia,žaidybine varžytuvių forma moko jaunimą krašto istorijos. Sėkmė lydėjo ir Vydūno bibliotekos darbuotojų parengtą interaktyvų projektą „Įsižiūrėk į vidurnaktį“.

Pagėgių krašto kultūros įstaigų darbuotojai puikiai naudojosi šiuo nauju kultūrinės veiklos finansavimo modeliu ir apibendrinant smagu pažymėti, kad per ketvertą metų Kultūros taryba finansavo 33 Pagėgių paraiškų rengėjų projektus: 10paraiškų parengė Vydūno viešosios bibliotekos darbuotojai (3 paraiškos buvo finansuotos), 13 paraiškų – Martyno Jankaus muziejaus darbuotojai, 25 paraiškas parengė kultūros centro darbuotojai (iš jų finansuota 18). Per keturis metus Pagėgių krašto kultūrinės iš Lietuvos kultūros tarybos biudžeto veiklos finansuotos 112 tūkstančių eurų.

Kviečiame į paraiškų Lietuvos kultūros tarybai teikimą aktyviau įsijungti nevyriausybininkus, bendruomenes, kitas įstaigas, iki 2022 metų spalio 28 dienos parengti kultūrines paraiškas ir pamėginti gauti finansavimą projektams, kurie praturtins, papuoš ir paįvairins Pagėgių krašto kultūrinį gyvenimą.

Tauragės regiono kultūros tarybos narės –
Danutė Bardauskienė – Baužienė,
Ingrida Jokšienė

Dalintis
Skip to content