Piliečių dalyvavimo rengiant ir priimant sprendimus vietos savivaldos lygmeniu koncepcija

žvaigždėsĮgyvendinant projekto „Elektroninė demokratija − sąlyga efektyviam Pagėgių ir Sovetsko vietos valdžios institucijų ir piliečių dialogui“ (Projekto Nr. LT-RU-2-058) parengta piliečių dalyvavimo rengiant ir priimant sprendimus vietos savivaldos lygmeniu koncepcija, kurią rasite žemiau.

Projekto tikslas – prisidėti prie viešojo valdymo kokybės ir veiksmingumo gerinimo bei elektroninės demokratijos priemonių skatinimo Pagėgių ir Sovetsko savivaldybėse, kadangi tai yra būtina sąlyga geresniam vietos valdžios institucijų ir piliečių dialogui.

Projektas iš dalies finansuojamas Europos sąjungos lėšomis (Lietuva-Rusija bendradarbiavimo per sieną programos) ir Pagėgių bei Sovetsko savivaldybių biudžeto lėšomis.

Europos Sąjungą sudaro 27 valstybės narės, kurios nusprendė palaipsniui susieti savo žinias, išteklius ir likimus. Kartu per daugiau nei 50 metų plėtros laikotarpį jos sukūrė stabilumo, demokratijos ir tvaraus vystymosi teritoriją, išlaikydamos kultūrinę įvairovę, toleranciją ir individualias laisves. Europos Sąjunga yra įsipareigojusi dalytis savo laimėjimais ir vertybėmis su šalimis ir tautomis už jos ribų.

Projekto trukmė – 24 mėn.

  1. Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas;
  2. Piliečių įsitraukimo į Pagėgių savivaldybės sprendimų priėmimą Koncepcijos ataskaita;
  3. Piliečių įsitraukimo į Pagėgių savivaldybės sprendimų priėmimą Koncepcija.
Dalintis
Skip to content