VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIO PROJEKTAVIMĄ IR VISUOMENĖS DALYVAVIMAS SVARSTANT STATINIO PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS

Informuojame apie statinio – SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS IR KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ, Pagėgiai, Gėgės gatvė, STATYBOS PROJEKTĄ, kuriam vadovaujantis STR 1.04.04:2017 “Statinio projektavimas, projekto ekspertizė ” 13 priedo, punkto 3.2 reikalavimais, visuomenė informuojama apie visuomenei svarbaus statinio projektavimą.

 1. Statinių statybvietės adresas Nekilnojamojo turto registre ar kadastre arba žemės sklypo geografinės koordinatės;
  Teritorijos tarp Vytauto g. gyvenamųjų namų ir Gėgės g. Pagėgių mieste;|
  Pagėgiai, Gėgės g. 2, kadastrinis Nr. 8837/0001:175
 2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai, statinių išdėstymo sklype su gretima urbanistine aplinka vizualizacija (kai ji parengta):
  Statinys 01 pėsčiųjų takas. Statinio paskirtis – susisiekimo komunikacija. Statinio kategorija – I kategorijos nesudėtingasis. Statinio statybos rūšis – naujo statinio statyba.
  Statinys 02 – kiemo aikštelė. Statinio paskirtis – kitos paskirties inžinerinis statinys. Statinio kategorija – I kategorijos nesudėtingasis. Statinio statybos rūšis – naujo statinio statyba.
  Statinys 03 – stoginė (rotonda). Statinio paskirtis – kitos paskirties inžinerinis statinys. Statinio kategorija – I kategorijos nesudėtingasis. Statinio statybos rūšis – naujo statinio statyba.
  Statinys 04 – automobilių stovėjimo aikštelė. Statinio paskirtis – kitos paskirties inžinerinis statinys. Statinio kategorija – II kategorijos nesudėtingasis. Statinio statybos rūšis – naujo statinio statyba.
 3. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas). Jei projektinių pasiūlymų autorystė priklauso fizinių asmenų grupei – statinio architektų (autorių) vardai, pavardės, elektroninio pašto adresai);
  Projektuotojas – UAB “Nemuno deltos projektai”, Turgaus g.5, LT-99132, Šilute, el.pašto adresas – info@deltosprojektai.lt;  tel.8-441-51443;
  Projekto vadovė – Birutė Gedrimienė; el. pašto adresas – architekte@deltosprojekati.lt; tel.8-441-51443;
 1. Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris); Pagėgių savivaldybė,  Vilniaus g. 9, LT-99288 Pagėgiai, tel. (8 441) 57482, el.paštas- info@pagegiai.lt
 1. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas;
  Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima iki 2022-10-19 darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.00 val. Pagėgių savivaldybės patalpose, esančiose Pagėgiai, Vilniaus g.9, ir savivaldybės interneto svetainėje www.pagegiai.lt
 1. Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų;
  Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu visuomenės atstovai gali teikti iki 2022-10-19 16.00val. bei viešo susirinkimo metu – Projektuotojui – UAB “Nemuno deltos projektai”, Turgaus g.5, LT-99132, Šilutė, el.pašto adresas – info@deltosprojektai.lt;  tel.8-441-51443; arba architekte@deltosprojekati.lt; tel.8-441-51443;
 2. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas);
  Viešas susirinkimas vyks 2022-10-19 16.00val. Pagėgių savivaldybės patalpose, esančiose Pagėgiai, Vilniaus g.
Dalintis
Skip to content