Savivaldybės pedagogams įteiktos mero padėkos

Spalio 4 – 5 dienomis Pagėgių savivaldybės meras Vaidas Bendaravičius lankėsi savivaldybės ugdymo įstaigose ir Tarptautinės mokytojų dienos proga sveikino pedagogus. Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijoje kartu su savivaldybės meru pedagogus sveikino administracijos direktorė Dalija Irena Einikienė, Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijoje – Vilkyškių seniūnijos seniūnas Darius Jurkšaitis ir Lumpėnų seniūnijos seniūnė Danguolė Mikelienė, Meno ir sporto mokykloje ir Pagėgių lopšelyje-darželyje – Pagėgių seniūnijos seniūnas Dainius Maciukevičius.

Tarptautinės mokytojų dienos proga už įvairius pasiekimus Pagėgių savivaldybės ugdymo įstaigų pedagogams įteiktos mero padėkos:

Aidai Šimkaitienei, Pagėgių sav. Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijos direktoriaus pavaduotojai ugdymui, už aktyvų, atsakingą, kūrybišką, inovatyvų darbą gimnazijoje;

Birutei Aliukonienei, Pagėgių savivaldybės Pagėgių lopšelio-darželio direktoriaus pavaduotojai ugdymui, už kryptingą ir kūrybišką vadybinę veiklą, iniciatyvumą, atsakingumą, atvirumą naujovėms, pilietiškumo ugdymą, lopšelio-darželio bendruomeniškumo puoselėjimą;

Vitalijai Paulikienei, Pagėgių savivaldybės Pagėgių lopšelio-darželio socialinei pedagogei,  už projektinės veiklos plėtojimą, iniciatyvumą, atsakingumą organizuojant ir vykdant renginius, rūpinimąsi įstaigos ir ugdytinių gerove; 

Vidutei Stankuvienei, Pagėgių sav. Vilkyškių Johaneso  Bobrovskio gimnazijos technologijų- geografijos vyresniajai mokytojai, už aktyvų ir kūrybišką darbą gimnazijoje rengiant projektinius darbus, kuriant naujas edukacines erdves, už aukštus mokinių technologijų brandos egzaminų rezultatus;

Eligijui Kriaučiūnui, Pagėgių sav. Vilkyškių Johaneso  Bobrovskio gimnazijos fizinio ugdymo-dailės vyresniajam mokytojui, už aktyvų ir kūrybišką darbą,  ugdant mokinių pilietinę atsakomybę skatinant savanorystę;

Irenai Ubartienei, Pagėgių Algimanto  Mackaus  gimnazijos muzikos mokytojai ekspertei,  už nuoseklų gabių ir talentingų mokinių ugdymą, jų ruošimą konkursams, puikius ugdytinių pasiekimus, nuolatinį švenčių ir renginių organizavimą bei gimnazijos vardo garsinimą apskrityje ir respublikoje;

Onai Mikašauskienei, Pagėgių Algimanto  Mackaus  gimnazijos anglų kalbos mokytojai metodininkei, už  iniciatyvą, kūrybingumą, Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos bendruomenės narių įveiklinimą tarptautiniams projektams, programoms  rengti ir įgyvendinti;                                                                       

Giedrei Kentrienei, Pagėgių Algimanto  Mackaus  gimnazijos socialinei pedagogei, už kūrybišką ir atsakingą pedagoginę veiklą, sprendžiant labiausiai pažeidžiamų  mokinių problemas, geranoriškas iniciatyvas gimnazijos bendruomenės veikloje;

Virginijai Kariniauskienei, Pagėgių savivaldybės meno  ir  sporto mokyklos dailės mokytojai metodininkei, už profesionalų kūrybinį darbą ir respublikinių konkursų laureatų parengimą; 

Alvyrai Jankantienei, Pagėgių savivaldybės meno ir sporto mokyklos lengvosios atletikos mokytojai metodininkei, už profesionalų sportinį darbą ir respublikinių varžybų nugalėtojų bei prizininkų parengimą;

Dariui Stažiui, Pagėgių savivaldybės meno ir sporto mokyklos futbolo mokytojui metodininkui, už profesionalų sportinį darbą ir respublikinių varžybų prizininkų parengimą.

Dalintis
Skip to content