Skelbiama integralios pagalbos paslaugų teikimo partnerių atranka

Pagėgių savivaldybės administracija skelbia integralios pagalbos paslaugų teikimo partnerių atranką.

Projekto partnerių atranka organizuojama siekiant įgyvendinti Integralios pagalbos plėtros 2022–2029 metų veiksmų planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. A1-552 „Dėl Integralios pagalbos plėtros 2022–2029 metų veiksmų plano patvirtinimo“.

Tikslas atrinkti integralios pagalbos teikėjus, kurie teiks integralią pagalbą vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia bei senyvo amžiaus asmenims.

Paraiškas gali teikti integralios pagalbos pareiškėjai, atitinkantys šiuos reikalavimus:

  1. Turi ne mažesnę nei 2 metų dienos socialinės globos ir slaugos paslaugų teikimo Pagėgių savivaldybės teritorijoje patirtį;
  2. Įgyvendindamas projektą, užtikrina jo atitiktį dienos socialinės globos ir slaugos paslaugų teikimo reikalavimams – turi reikiamas licencijas (socialinės globos licencijos vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims, slaugos licencija) teikti paslaugas;
  3. Organizuojant integralios pagalbos teikimą įsipareigoja įdarbinti mobiliosios komandos narius toje pačioje integralią pagalbą teikiančioje įstaigoje (išskyrus reabilitacijos specialistus, psichologus, kurių paslaugos prireikus gali būti perkamos iš kitų asmenų).

Norintis dalyvauti konkurse integralios pagalbos pareiškėjas turi pateikti:

  1. Paraišką dalyvauti atrankoje, kuri turi būti užpildyta pagal Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintą paraiškos formą.
  2. Kartu su paraiška pateikiami dokumentai nurodyti Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintame Tvarkos apraše.

Projektų paraiškos turi būti pateiktos iki 2022 m. lapkričio 14 d.

Dėl papildomoms informacijos dėl partnerių atrankos kreiptis į Pagėgių savivaldybės administracijos Socialinės politikos ir sveikatos skyriaus vedėją Daivą Vaitiekienę tel. (8 441) 76067, el. p. d.vaitiekiene@pagegiai.lt arba į Socialinės politikos ir sveikatos skyriaus vedėjo pavaduotoją (savivaldybės gydytoją) Kristiną Tutlienę, tel. (8 441) 56021, el.p. k.tutliene@pagegiai.lt.

Teisės aktai:

  1. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu  Nr. A1-552 patvirtintas  „Integralios pagalbos plėtros 2022-2029 m. veiksmų planas“.
  2. Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. spalio 28 d. įsakymas Nr. A1-856 „Dėl integralios pagalbos teikimo partnerių atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo ir integralios pagalbos partnerių atrankos komisijos sudarymo“.
Dalintis
Skip to content