Kvietimas NVO teikti Tikslinės subsidijos nevyriausybinėms organizacijoms, teikiančioms viešąsias paslaugas, padidėjusiems paslaugų teikimo kaštams kompensuoti paraiškas subsidijoms gauti

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija bei Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie SADM, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. A1-709 „ Dėl Tikslinės subsidijos nevyriausybinėms organizacijoms, teikiančioms viešąsias paslaugas, padidėjusiems paslaugų teikimo kaštams kompensuoti teikimo aprašu“ skelbia kvietimą teikti NVO, teikiančioms viešąsias paslaugas, padidėjusiems paslaugų teikimo kaštams kompensuoti, subsidijų paraiškas.

Daugiau: https://socmin.lrv.lt/lt/skelbimai/kvietimas-nvo-teikti-tikslines-subsidijos-nevyriausybinems-organizacijoms-teikiancioms-viesasias-paslaugas-padidejusiems-paslaugu-teikimo-kastams-kompensuoti-paraiskas-subsidijoms-gauti

Dalintis
Skip to content