Skelbiami laimėtojai teikė paraiškas pagal nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.6 priemonę

vytisSKELBIAMI LAIMĖTOJAI TEIKĘ PARAIŠKAS PAGAL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2022 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 1.1.6 PRIEMONĘ „STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“

Pagėgių savivaldybės administracija skelbia laimėtojus, kurie teikė paraiškas paramai gauti pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.6 priemonę ,,Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ (toliau – Priemonė).

Atrinkti labiausiai socialinius bendruomenės narių (gyventojų) poreikius ir interesus atitinkantys projektai ir nuspręsta dėl jų finansavimo:

Organizacijos pavadinimas

Projekto pavadinimas

Projektui finansuoti skirta suma

Natkiškių kaimo bendruomenė

„Mus jungia bendras tikslas“

884,00 Eur

Šilgalių kaimo bendruomenė

„Stiprinti bendruomeninę veiklą Stoniškių seniūnijoje“

1113,00 Eur

Vilkyškių bendruomenė

„Vilkyškių bendruomenės materialinės bazės stiprinimas jungiant bendruomenės narius bendrai veiklai“

1034,00 Eur

Lumpėnų kaimo bendruomenė

„Bendrystės tiltas“

940,00 Eur

Pagėgių bendruomenė

„Asociacijos „Pagėgių bendruomenė“ Kalėdų sutiktuvės“

1499,00 Eur

Pridedama:

Įsakymas dėl lėšų paskirstymo

Dalintis
Skip to content