Informacija apie parengtą poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaitą ir viešą visuomenės supažindinimą

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: „LT Energija“ UAB, Vėjo g. 5, Benaičių km.,
LT-97282, Kretingos r., internetinė svetainė: https://ltenergija.lt/, tel. +370-639-89298, el. pašto adresas: info@renerga.lt

PAV dokumentų rengėjas:VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas, V. Berbomo g. 10-201, Klaipėda LT-92221, internetinė svetainė: www.corpi.lt, tel.: +370-46-390818, info@corpi.lt

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas ir vieta: Vėjo elektrinių parko įrengimas ir eksploatacija Pagėgių savivaldybės Natkiškių sen., Pagėgių sen., Lumpėnų sen., Vilkyškių sen.: vėjo elektrinių įrengimo vietų koregavimo poveikio aplinkai vertinimo ataskaita.

PAV subjektai, kurie nagrinėja poveikio aplinkai vertinimo dokumentus ir pagal kompetenciją teikia išvadas:Pagėgių savivaldybės administracija;Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Tauragės departamentas;Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Klaipėdos priešgaisrinė gelbėjimo valdyba;Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Telšių–Tauragės teritorinis skyrius.

Atsakingoji institucija, kuri priims sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai:Aplinkos apsaugos agentūra.

Su PAV ataskaita galima susipažinti PAV dokumentų rengėjo interneto svetainėje adresu https://corpi.lt/index.php/pagegiai20VE.

Su popierine ataskaitos versija galima susipažinti:

 • VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institute, V. Berbomo g. 10-201, Klaipėda LT-92221,
  : 8-46-390818, nuo 2023-01-27 iki 2023-02-27, 9:00–16:00;
 • Pagėgių savivaldybės administracijos patalpose (kreiptis į Pagėgių savivaldybės Priėmimo skyrių (1aukštas), adresu Vilniaus g. 11, LT-99288, Pagėgiai, tel.: 8-441-70400, nuo 2023-01-27 iki 2023-02-27, 8:00–17:00.
 • Natkiškių seniūnijos laukiamajame, Sodo g. 18, Natkiškių k., LT-99232, Pagėgių sav.,
  : 8-441-42140, nuo 2023-01-27 iki 2023-02-27, 8:00–17:00;
 • Pagėgių seniūnijos patalpose, Vilniaus g. 46, LT-99287, Pagėgiai, tel.: 8-441-57294,
  nuo 2023-01-27 iki 2023-02-27, 8:00–17:00;
 • Lumpėnų seniūnijos patalpose, Lumpėnų k., LT-99267 Pagėgių sav., tel.: 8-441-70027,
  nuo 2023-01-27 iki 2023-02-27, 8:00–17:00;
 • Vilkyškių seniūnijos patalpose, Dvaro g. 1, Vilkyškių miestelis, LT-99254 Pagėgių sav.,
  : 8-441-5534, nuo 2023-01-27 iki 2023-02-27, 8:00–17:00.

Su ataskaita susipažinti irpasiūlymus galima teikti iki 2023 m. vasario 27 d. (raštu: paštu,
el. paštu) PAV rengėjui VšĮ „Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas“ Berbomo g. 10-201, Klaipėda LT-92221, rosita@corpi.lt ir info@corpi.lt. Pasiūlymų kopijas pagal kompetenciją galima teikti PAV subjektams ir Aplinkos apsaugos agentūrai.

Viešo visuomenės supažindinimo su ataskaita susirinkimas įvyks hibridiniu būdu
2023 m. vasario 28 d. 16:00 val. Pagėgių savivaldybės posėdžių salėje, 1 aukšte (adresu: Vilniaus g. 11, LT-99288, Pagėgiai) ir internetinės vaizdo transliacijos būdu panaudojus šią nuorodą:
https://bit.ly/3XotUQd.

Prisijungimo prie tiesioginės transliacijos instrukcija ir daugiau informacijos pateikta VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas internetinėje svetainėje adresu: https://corpi.lt/index.php/pagegiai20VE.

Dalintis
Skip to content