Aptarti naujos projekto paraiškos ruošimo klausimai

Š.m. sausio 20-21 dienomis Pagėgių savivaldybės meras Vaidas Bendaravičius, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjas Bronislovas Budvytis, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Ilona Drukteinienė lankėsi Lenkijos Respublikos Grodeko savivaldybėje, kur susitiko su Grodeko savivaldybės meru Wiesław Kulesza ir kitais Grodek savivaldybės atstovais.

Susitikimo metu aptarti klausimai, susiję su 2023 m. sausio 9 d. paskelbtu 2021-2027 m. Interreg VI-A Lietuva-Lenkija programos pirmuoju kvietimu teikti paraiškas bendriems projektams įgyvendinti, diskutuota apie paraiškos ruošimo detales, aptarti terminai ir abiejų pusių paruošiamieji darbai kitam susitikimui. 

Projekto paraiška bus rengiama pagal 1 Prioritetą „Aplinkos gerovės skatinimas“,  siekiant skatinti tvarų judumą savivaldybėje. Susitikimo metu numatyta, kad Pagėgių savivaldybė bus vedančiąja partnere būsimo projekto įgyvendinime.

Pagėgių savivaldybės meras V. Bendaravičius teigia, kad abi šalys yra suinteresuotos stiprinti tarpusavio bendradarbiavimą, o šio susitikimo metu buvo aptartos planuojamo naujo projekto, finansuojamo pagal tarptautines bendradarbiavimo per sieną programas, veiklos bei finansiniai klausimai.

Dalintis
Skip to content