Dėl nekilnojamojo kultūros paveldo inventorizacijos

Kultūros paveldo departamentas prie kultūros ministerijos (toliau – Departamentas), vadovaudamasis Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 5 straipsnio 10 dalies 5 punkto nuostatomis, organizuoja ir koordinuoja nekilnojamojo kultūros paveldo inventorizavimą (toliau – Inventorizavimas).

Inventorizavimo vykdymas yra viena pagrindinių priemonių, siekiant neprarasti informacijos apie nykstantį kultūros paveldą, surinkti duomenis, reikalingus istorijos ir praeities kultūros moksliniams tyrimams, sukaupti ir perduoti informaciją mokslo reikmėms ir ateities kartoms, kad paveldo objektui sunykus ar jį sunaikinus, jis išliktų Nekilnojamojo kultūros paveldo inventoriuje (inventorius – galimai vertingųjų savybių turinčių objektų sisteminis sąrašas su surinkta dabarties ir praeities medžiaga) ir tokiu būdu neišnyktų iš atminties, egzistuotų kaip kultūros, istorijos faktas, žinių šaltinis.

Nekilnojamasis kultūros paveldas inventorizuojamas surašant visus galimus jam priskirti kūrinius ir kitus daiktus, kurie dar nėra įrašyti į Kultūros vertybių registrą.

Surinkta informacija apie galimai vertingųjų savybių turinčius objektus pildoma Nekilnojamojo kultūros paveldo objekto inventoriaus duomenų anketoje (toliau – Anketa), kurias inventorizavimo vykdytojai teikia Departamentui. Anketų duomenys perkeliami į Nekilnojamojo kultūros paveldo inventorių.

Anketą galima pildyti: https://inventorius-paveldas.hub.arcgis.com/

Ją taip pat rasite mūsų interneto svetainėje (www.kpd.lrv.lt), atvirų duomenų portale (https://paveldas.maps.arcgis.com/home/index.html).

Departamentas kviečia savivaldybes įvertinti kultūros paveldą tai ką būtina išsaugoti, kas atspindi konkrečios savivaldybės tapatumą ir aktyviau prisidėti prie nekilnojamojo kultūros paveldo inventorizavimo. Savivaldybių indėlis inventorizuojant kultūros paveldą būtų labai svarbus atskleidžiant ir saugant kultūros paveldą.

Inventorizuojant kultūros paveldą, siekiama visuomenės, vietos bendruomenių, seniūnijų, muziejų, mokyklų įsitraukimo į kultūros paveldo inventorizavimo procesą, todėl prašome išplatinti šią informaciją ir kvietimą prisidėti prie kultūros paveldo inventorizavimo paviešinti savivaldybių interneto svetainėse.

Tikimės sėkmingo bendradarbiavimo, esame pasirengę prisidėti ir prie Jūsų projektų bei organizuoti bendras veiklas.

Norint gauti papildomos informacijos – rašykite į mūsų Faceebok paskyrą arba adresu rasa.visockaite@kpd.lt bei skambinkite telefonu +37066654779.

Dalintis
Skip to content