Pagerbti Pagėgių kraštui nusipelnę žmonės

Lietuvos valstybės atkūrimo dieną iškilmingos Pagėgių savivaldybės apdovanojimų ceremonijos metu Pagėgių savivaldybės meras Vaidas Bendaravičius įteikė medalius „Už nuopelnus Pagėgių kraštui“ nusipelniusiems krašto žmonėms: Danguolei Alaburdienei, Zofijai Genutienei, Ignui Inciui, Alvyrai Jankantienei, Eligijui Kriaučiūnui, Algimantui Obrikiui, Irenai Taliatienei.

Danguolė Alaburdienė. Pasiaukojanti, stropi, pareiginga medikė. Gyvena Šilgaliuose, atsidavusi kraštui ir jo gyventojams. 45-erius metus dirbo felčere – akušere vietiniame medicinos punkte. Aktyviai dalyvavo Šilgalių kaimo kultūriniame gyvenime. Laisvalaikiu siuvinėdavo paveikslus kryželiu, rengdavo paveikslų parodas Šilgalių bibliotekoje. Gerbiama ir mylima Šilgalių kaimo bendruomenės žmonių, ją ir šiandien žmonės vadina gerąja Daktaryte. Už atsakingai atliekamą darbą, aktyvią veiklą meno kolektyvuose ne kartą apdovanota padėkos raštais, diplomais.

Zofija Genutienė. Profesionali bibliotekininkė, atsidavusi Pagėgių kraštui ir jo žmonėms. Pirmoji profesionali bibliotekininkystės srities specialistė, dirbusi Stoniškių bibliotekoje. Šiemet skaičiuoja jau 48-uosius savo gražaus, iškilaus, brandaus ir prasmingo profesinio kelio metus. Ne kartą skatinta padėkos raštais, diplomais. Už glaudų kūrybinio bendradarbiavimo ryšį su kaimo bendruomene, meilės knygai tradicijų puoselėjimą apdovanota LR Kultūros ministerijos padėkos raštu.

Parengė ir naujausia vaizdine bei tekstine informacija pildo jau 74 metų veiklos laikotarpį aprėpiantį bibliotekos metraštį. Kartu su Stoniškių seniūnija ir Stoniškių kaimo bendruomene organizuoja kasmetinius atmintinų datų, rašytojų jubiliejų minėjimus. Periodiškai pristato krašto tautodailininkų, fotografų, tapytojų kūrybą. Rengia virtualias parodas. Renginiai praturtinami ir pačios Zofijos Genutienės kūrybos posmais.

Ignas Incius. Tautodailininkas, fotomenininkas, medžio drožėjas, tautodailės tradicijų bei Pagėgių krašto ir Mažosios Lietuvos kultūros, istorijos puoselėtojas. Tautodailininkų sąjungos narys. Vienas iš Pagėgių krašto liaudies meno draugijos įkūrėjų. Dalyvavo autorinėse respublikinėse, zoninėse bei rajoninėse tautodailininkų parodose. Suorganizavo 17 autorinių tautodailės ir fotografijos parodų. Publikacijos apie Igno Inciaus kūrybinę veiklą skelbtos respublikinėje, rajoninėje spaudoje, įvairiose interneto svetainėse.

Apdovanotas padėkomis už aktyvią meninę veiklą, aktyvų dalyvavimą, puoselėjant krašto etninę kultūrą, už nuoširdų darbą, pertektas žinias ir puikų vadovavimą medžio drožėjų studijai ir kt. 2018 m. Ignui Inciui suteiktas Pagėgių krašto garsintojo vardas ir įteikta Šveicarijos lietuvių bendruomenės pirmininkės Jūratės Caspersen (Šveicarija) įsteigta piniginė premija.

Tyliai, kukliai, bet nuosekliai dirbdamas Ignas Incius geba įžvelgti grožį ir meną Pagėgių krašto gamtoje, architektūroje ir, svarbiausia, čia gyvenančiuose žmonėse. Meilę savo veiklai, Mažajai Lietuvai bei Pagėgiams autorius tyliai liudija rinkdamas vertingą medžiagą, ją kaupdamas, dalindamasis su kraštiečiais ir visada iš savų resursų, niekada neprašydamas nieko mainais.

Alvyra Jankantienė. Daugkartinė Lietuvos čempionė. Nuo 1988 metų dirba pedagoginį darbą. Nuo 2002 m. Pagėgių savivaldybės meno ir sporto mokykloje dirba lengvosios atletikos trenere, kuruoja Pagėgių savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų sportinę veiklą. Visuomeniniais pagrindais dirbo Šilgalių kaimo seniūnaite, yra aktyvi Šilgalių kaimo bendruomenės tarybos narė.

Per 33-jus darbo metus išugdė daug sportininkų, kurie pasiekė aukštų rezultatų ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų, taip garsindami Pagėgių kraštą. Pasižymi nuoširdumu, darbštumu, stropumu, kūrybiškumu. Už ilgametį, profesionalų darbą ir aukštus sportininkų pasiekimus ne kartą skatinta Padėkos raštais, atminimo dovanėlėmis, pagerbimu valstybinių švenčių metu. Apdovanota Pagėgių savivaldybės mero padėkomis, Lietuvos mokinių olimpinio komiteto padėkos raštais, Pagėgių meno ir sporto mokyklos direktoriaus padėkos raštais, Stoniškių ir Šilgalių mokyklų administracijos padėkomis.

Eligijus Kriaučiūnas. Nuo 1991 m. dirba pedagoginį darbą. Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijos Dailės ir kūno kultūros mokytojas. Nuo 2018 m. gimnazijos neformaliojo švietimo „Jaunųjų šaulių“ būrelio vadovas. Nuo 2018 m. Lietuvos šaulių sąjungos 7 rinktinės narys, štabo narys. Aktyvus Lumpėnų kaimo bendruomenės narys, gerbiamas ir vertinamas Lumpėnų kaimo gyventojų.

Apdovanotas Pagėgių savivaldybės mero padėkomis už aktyvų ir kūrybišką darbą, ugdant mokinių pilietinę atsakomybę, skatinant savanorystę. 2022 m. Apdovanotas Lietuvos kariuomenės rezervo karių asociacijos viceprezidento padėka už aktyvią veiklą Lietuvos Kariuomenės Rezervo Karių Asociacijoje. Apdovanotas Lumpėnų seniūnijos seniūnės padėkomis už pagalbą organizuojant vaikų ir jaunimo plenerus, Lumpėnų kaimo seniūnijos šventes. Apdovanotas Pagėgių savivaldybės Kultūros centro padėkomis už dalyvavimus kasmetiniuose Pagėgių savivaldybės dailės mokytojų pleneruose ir kūrybinių darbų parodų pristatymuose. Apdovanotas Lumpėnų Enzio Jagomasto pagrindinės mokyklos direktoriaus padėkomis už 5-erių, 10-ties, 15-kos, 20-ties metų pedagoginį darbą, Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijos direktoriaus padėkomis už 25- erių, 30- ties metų pedagoginį darbą. Apdovanotas Lietuvos šaulių sąjungos LDK Kęstučio šaulių 7- osios rinktinės vado Padėkomis ir dovanomis už aktyvų bendradarbiavimą prisidedant prie jaunųjų šaulių pilietiškumo ugdymo bei pagalbą organizuojant jaunųjų šaulių vasaros stovyklas Apdovanotas Lietuvos šaulių sąjungos vado dovana už uolų ir iniciatyvų darbą LDK Kęstučio šaulių 7-osios rinktinės jaunųjų šaulių vasaros stovyklose.

Algimantas Obrikis. Aktyvus Pagėgių krašto ūkininkų skyriaus narys. Kolegų vertinamas už patirties sklaidą ir norą padėti kitam. 2022 m. išrinktas į LŪS Pagėgių krašto ūkininkų skyrius tarybą.

2008 m. įregistravo ūkį, pradėjo ūkininkauti, auginti mėsinius galvijus, sėti grūdines kultūras. Ūkis modernus, nuolat tobulėja. Sūnūs Mindaugas ir Deivydas, paskatinti tėvų, liko gimtinėje ir kartu puoselėja vis didėjantį bendrą kooperuotą mišrų ūkį.

Ne kartą skatintas padėkomis. 2014 m. Pagėgių savivaldybės mero padėka, laimėjus LŪS konkurso apžiūros „Metų ūkis“ 1 vietą. 2021 m. konkurso „Metų ūkis 2021“ 2 vieta. 2022 m. apdovanotas Ministro Kęstučio Navicko padėkos raštu už modernaus, mišraus ūkio plėtrą, aktyvią visuomeninę veiklą ir pagalbą bendruomenės nariams.

Irena Taliatienė. Mokytoja iš didžiosios raidės. Atsidavusi savo darbui, kraštui, žmonėms. Savo kūrybiniu indėliu garsina Vilkyškius ir visą Pagėgių kraštą. Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijoje 44 metus dirbo matematikos, dailės, fotografijos Mokytoja, į gyvenimą išleido 7 abiturientų laidas. Ne kartą skatinta padėkos raštais, diplomais.

Mokytoja inovatorė – viena pirmųjų įvaldė informacines technologijas ir jas naudojo ugdymo procese nuo 2002 metų. Mokytoja buvo Lietuvos mokytojų novatorių asociacijos nare. 2007 metais dalyvavo programos „Partneriai mokyme“ organizuotame konkurse, kuriame pateikė metodinę medžiagą apie informacinių technologijų taikymą ugdymo procese. Medžiaga patalpinta internete: http://lyderiai.emokykla.lt. 2013 m. koordinavo respublikinį projektą „Pokyčių mokykla“, už kūrybiškumo ugdymą, projekto koordinavimą įteikta Pagėgių savivaldybės mero padėka. 2013-2014 metais vadovavo mokyklos tarybai, inicijavo, kad mokyklai būtų suteiktas Prano Lukošaičio arba Johaneso Bobrovskio vardas. Sukūrė internetinę svetainę, skirtą Johanesui Bobrovskiui, inicijavo mokyklos erdvių kūrimą, kurios atspindi Mažosios Lietuvos istoriją, dvasią, tradicijas. Buvo darbo grupės vidurinės mokyklos akreditacijai, suteikiant mokyklai gimnazijos statusą, narė. Jos indėlis tampant mokyklai gimnazija buvo itin svarus. Sukūrė erdves „Matematikos laboratorija“, dailės „La‘gaminų galerija“. 2015 metais sukūrė metodinę internetinę svetainę „Debesų klasė“, kurioje talpinama visa ugdymo proceso eiga, patirtis. Ji prieinama visos Lietuvos pedagogams.


Nuotraukos: Astos Andrulienės ir Pagėgių savivaldybės kultūros centro

visi
Dalintis
Skip to content