Pagėgių savivaldybės VII-jo šaukimo tarybos 6-asis posėdis

2023 m. rugsėjo 28 d., 14.00 val., Pagėgių savivaldybės posėdžių salėje vyks Pagėgių savivaldybės VII-jo šaukimo tarybos 6-asis posėdis.

Komitetų posėdžiai:

Socialinių reikalų ir teisėtvarkos – 2023 m. rugsėjo 26 d. 9.00 val. (mišrus)
Teritorijų ir strateginio planavimo – 2023 m. rugsėjo 26 d. 10.00 val.
Ekonomikos ir finansų – 2023 m. rugsėjo 26 d. 15.00 val.

Pagėgių savivaldybės VII šaukimo tarybos 6 -ojo posėdžio ir komitetų posėdžių preliminari darbotvarkė:

 1. Dėl Pagėgių savivaldybės VII – ojo šaukimo tarybos 6-ojo posėdžio darbotvarkės patvirtinimo.
 2. T1-114 „Dėl Aušros Zongailienės kandidatūros teikimo į Pagėgių savivaldybės vicemerės pareigas“.
  Rengėja –  Jurgita Kunciūtė, Dokumentų valdymo ir teisės skyriaus vedėja.
 3. T1-168 „Dėl Pagėgių savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo“.
  Rengėja –  Jurgita Kunciūtė, Dokumentų valdymo ir teisės skyriaus vedėja.
 4. T1-169 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 14 d. sprendimo Nr. T-100 „Dėl Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus pareiginės algos koeficiento nustatymo ir savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybės įsteigimo“ pripažinimo netekusiu galios“.
  Rengėja –  Jurgita Kunciūtė, Dokumentų valdymo ir teisės skyriaus vedėja.
 5. T1-170 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 18 d. sprendimo N T-97 „Dėl Pagėgių savivaldybės kontrolieriaus Dainiaus Kinderio antros kadencijos“ pripažinimo netekusiu galios“.
  Rengėja –  Jurgita Kunciūtė, Dokumentų valdymo ir teisės skyriaus vedėja.
 6. T1-171 „dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T-70 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“.
  Rengėja  – Ingrida Zavistauskaitė, Dokumentų valdymo ir teisės skyriaus vyresnioji specialistė.
 7. T1-172 „dėl pritarimo pasirašyti papildomą susitarimą su pabėgėlių priėmimo centru“.
  Rengėja  – Ingrida Zavistauskaitė, Dokumentų valdymo ir teisės skyriaus vyresnioji specialistė.
 8. T1-178 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T-4 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2023 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo (5) “.
  Rengėja – Rūta Fridrikienė, Finansų skyriaus vedėja.
 9. T1-151 „Dėl Pagėgių savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
  Rengėjas – Bronislovas Budvytis, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjas.
 10. T1-173 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. T-184 „Dėl Pagėgių savivaldybės strateginio planavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.
  Rengėjas Bronislovas Budvytis, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjas.
 11. T1-160 „Dėl pritarimo projekto „Naujų ikimokyklinio ugdymo vietų kūrimas Pagėgių savivaldybėje“ paraiškos rengimui, veiklų įgyvendinimui ir lėšų skyrimui“.
  Rengėja – Ilona Drukteinienė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė.
 12. T1-161 „Dėl pritarimo projekto „Negalią turintiems mokiniams ir kitiems mokiniams pavėžėti iki ir iš ugdymo įstaigos lengvai pritaikomų transporto priemonių įsigijimas Pagėgių savivaldybėje“ paraiškos rengimui, veiklų įgyvendinimui ir lėšų skyrimui“.
  Rengėja – Ilona Drukteinienė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė
 13. T1-163 „Dėl pritarimo viešajai įstaigai ,,Žaliasis regionas“ įgyvendinti projektą ,,Skatinimo priemonių keliauti Tauragės regione parengimas ir įgyvendinimas bei turizmo vartų įrengimas“ ir lėšų skyrimo“.
  Rengėja – Ilona Drukteinienė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė.
 14. T1-164 „Dėl pritarimo viešajai įstaigai ,,Žaliasis regionas“ įgyvendinti projektą ,,Skatinimo priemonių investuoti sudarymas Tauragė+ FZ ir pramoninių teritorijų infrastruktūros plėtra Jurbarko mieste“ ir lėšų skyrimo“.
  Rengėja – Ilona Drukteinienė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė.
 15. T1-174 „Dėl pritarimo projekto „Gamtos ir kultūros objektų pritaikymas lankymui Pagėgių savivaldybėje“ paraiškos rengimui, veiklų įgyvendinimui ir lėšų skyrimui“.
  Rengėja – Ilona Drukteinienė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė
 16. T1-162 „Dėl 2023-2024 m. šildymo sezono vidutinių kuro kainų, taikomų kompensacijoms apskaičiuoti, patvirtinimo“.
  Rengėja – Daiva Vaitiekienė, Socialinės politikos ir sveikatos skyriaus vedėja.
 17. T1-165 „Dėl Pagėgių savivaldybės šeimos gerovės centro palydėjimo paslaugos jaunuoliui kainų patvirtinimo“.
  Rengėja – Daiva Vaitiekienė, Socialinės politikos ir sveikatos skyriaus vedėja.
 18. T1-166 „dėl sutikimo perimti valstybės trumpalaikį materialųjį turtą valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise“.
  Rengėja – Laimutė Šegždienė, Turto ir ūkio skyriaus vedėja.
 19. T1-167 „dėl savivaldybės būsto pardavimo S. A.“.
  Rengėja – Laimutė Šegždienė, Turto ir ūkio skyriaus vedėja.
 20. T1-175 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2022 m. lapkričio 11 d. sprendimo Nr. T-168 „Dėl didžiausio leistino etatų skaičiaus nustatymo Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigose“ pakeitimo“.
  Rengėja –  Virginija Sirvidienė, Švietimo, kultūros, sporto ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja.
 21. T1-176 „Dėl vienos tonos komunalinių atliekų sutvarkymo kainos Pagėgių savivaldybėje patvirtinimo“.
  Rengėjas – Valdemaras Dikmonas, Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus vedėjas.
 22. T1-177 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 14 d. sprendimo Nr. T-28 „Dėl Pagėgių savivaldybės individualių buitinių nuotekų valymo įrenginių įsigijimo dalinio kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
  Rengėjas – Valdemaras Dikmonas, Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus vedėjas.
Dalintis
Skip to content