Pagėgių savivaldybės VII-jo šaukimo tarybos 12-asis posėdis

2024 m. vasario 15 d., 10.00 val., Pagėgių savivaldybės posėdžių salėje vyks Pagėgių savivaldybės VII-jo šaukimo tarybos 12-asis posėdis.

Komitetų posėdžiai (mišrūs):

Ekonomikos ir finansų – 2024 m. vasario 13 d. 14.00 val.
Teritorijų ir strateginio planavimo – 2024 m. vasario 12 d. 10.00 val.
Socialinių reikalų ir teisėtvarkos – 2024 m. vasario 12 d. 13.00 val.

Pagėgių savivaldybės tarybos komitetų ir Pagėgių savivaldybės VII šaukimo tarybos 12 -ojo posėdžio darbotvarkė:

 1. Dėl Pagėgių savivaldybės VII – ojo šaukimo tarybos 12-ojo posėdžio darbotvarkės patvirtinimo.
 2. T1-37 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2023 metų veiklos ataskaitos“.
  Rengėjas – Virginijus Komskis, Kontrolės komiteto pirmininkas.
 3. T1-39 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2024 metų veiklos programos“.
  Rengėjas – Virginijus Komskis, Kontrolės komiteto pirmininkas.
 4. T1-35 „Dėl Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos 2023 metų veiklos ataskaitos“.
  Rengėja –  Virginija Sirvidienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja.
 5. T1-26Dėl Pagėgių sav. Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijos 2023 metų veiklos ataskaitos“.
  Rengėja –  Virginija Sirvidienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja.
 6. T1-32 „Dėl Pagėgių savivaldybės Pagėgių lopšelio-darželio 2023 metų veiklos ataskaitos“.
  Rengėja –  Virginija Sirvidienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja.
 7. T1-34 „Dėl Pagėgių savivaldybės meno ir sporto mokyklos 2023 metų veiklos ataskaitos“.
  Rengėja –  Virginija Sirvidienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja
 8. T1-24 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2022 m. lapkričio 11 sprendimo Nr. T-168 „Dėl didžiausio leistino etatų skaičiaus nustatymo Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigose“ pripažinimo netekusiu galios“.
  Rengėja –  Virginija Sirvidienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja.
 9. T1-25 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T-202 „Dėl Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“.
  Rengėja –  Virginija Sirvidienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja.
 10. T1-33 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 16 d. sprendimo Nr. T-127 „Dėl Pagėgių savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų pareigybių normatyvų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“.
  Rengėja –  Virginija Sirvidienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja.
 11. T1-53 „Dėl Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos 2023 metų veiklos ataskaitos“.
  Rengėja –  Ingrida Jokšienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė.
 12. T1-52 „Dėl Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejaus 2023 metų veiklos ataskaitos“.
  Rengėja –  Ingrida Jokšienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė.
 13. T1-23 „Dėl Pagėgių savivaldybės kultūros centro 2023 metų veiklos ataskaitos“.
  Rengėja –  Ingrida Jokšienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė.
 14. T1-31 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2022 m. lapkričio 11 d. sprendimo Nr. T-169 „Dėl Pagėgių savivaldybės kultūros centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo“.
  Rengėja –  Ingrida Jokšienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė.
 15. T1-50 „Dėl Pagėgių savivaldybės priešgaisrinės tarnybos 2023 metų veiklos ataskaitos“.
  Rengėja –  Evelina Popendikytė – Stonienė, Pagėgių savivaldybės administracijos patarėja (parengties pareigūnė).
 16. T1-42 „Dėl Pagėgių savivaldybės šeimos gerovės centro 2023 metų veiklos ataskaitos“.
  Rengėja – Daiva Vaitiekienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja.
 17. T1-58 „Dėl Pagėgių savivaldybės šeimos gerovės centro nuostatų patvirtinimo“.
  Rengėja – Daiva Vaitiekienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja
 18. T1-43 „Dėl Pagėgių palaikomojo gydymo,  slaugos ir senelių globos namų 2023 metų veiklos ataskaitos“.
  Rengėja – Daiva Vaitiekienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja.
 19. T1-46 „Dėl Pagėgių savivaldybės Pagėgių palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namų pavadinimo pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo“.
  Rengėja – Daiva Vaitiekienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja.
 20. T1-47 „Dėl biudžetinės įstaigos Pagėgių palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namų teikiamų socialinės globos paslaugų kainų patvirtinimo“.
  Rengėja – Daiva Vaitiekienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja.
 21. T1-44 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T-19 „Dėl maksimalių socialinės priežiūros paslaugų išlaidų, finansavimo Pagėgių savivaldybės gyventojams dydžių nustatymo“ pakeitimo“.
  Rengėja – Daiva Vaitiekienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja.
 22. T1-48 „Dėl maksimalių trumpalaikės, ilgalaikės ir dienos socialinės globos išlaidų finansavimo Pagėgių savivaldybės gyventojams dydžių patvirtinimo“.
  Rengėja – Daiva Vaitiekienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja.
 23. T1-51 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2024 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo“.
  Rengėja – Daiva Vaitiekienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja.
 24. T1-49 „Dėl kai kurių teisės aktų pripažinimo netekusiais galios“.
  Rengėja – Birutė Danielienė, Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė.
 25. T1-57 „Dėl pritarimo projekto „Mobilios komandos aprūpinimas įranga ir transporto priemone Pagėgių savivaldybėje“ įgyvendinimui“.
  Rengėjas – Kristina Tutlienės, Pagėgių savivaldybės administracijos patarėja (savivaldybės gydytoja).
 26. T1-56 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-215 „Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Pagėgių savivaldybės šeimos gerovės centrui“ pakeitimo“.
  Rengėjas – Valdemaras Dikmonas, Architektūros ir turto valdymo skyriaus vedėjas.
 27. T1-55 „Dėl Pagėgių savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2023 metų priemonių vykdymo ataskaitos ir 2024 metų sąmatos patvirtinimo“.
  Rengėjas – Valdemaras Dikmonas, Architektūros ir turto valdymo skyriaus vedėjas.
 28. T1-27 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2023 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. T-161 „Dėl pritarimo projekto „Naujų ikimokyklinio ugdymo vietų kūrimas Pagėgių savivaldybėje“ paraiškos rengimui, veiklų įgyvendinimui ir lėšų skyrimui“ pakeitimo“.
  Rengėja – Ilona Drukteinienė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyresnioji patarėja.
 29. T1-28 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2023 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. T-165 „Dėl pritarimo projekto „Gamtos ir kultūros objektų pritaikymas lankymui Pagėgių savivaldybėje“ paraiškos rengimui, veiklų įgyvendinimui ir lėšų skyrimui“ pakeitimo“.
  Rengėja – Ilona Drukteinienė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyresnioji patarėja
 30. T1-30 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2023 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. T-162 „Dėl pritarimo projekto „Negalią turintiems mokiniams ir kitiems mokiniams pavėžėti iki ir iš ugdymo įstaigos lengvai pritaikomų transporto priemonių įsigijimas Pagėgių savivaldybėje“ paraiškos rengimui, veiklų įgyvendinimui ir lėšų skyrimui“ pakeitimo“.
  Rengėja – Ilona Drukteinienė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyresnioji patarėja.
 31. T1-29 „Dėl pritarimo paraiškos „Žingsnis žaliojo susitarimo link“ rengimui, projekto veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui“.
  Rengėja – Ilona Drukteinienė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyresnioji patarėja.
 32. T1-41 „Dėl pritarimo projekto „Visos dienos mokyklos erdvių sukūrimas ir pritaikymas ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio bei pagrindinio ugdymo programas vykdančiose Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigose“ paraiškos rengimui, veiklų įgyvendinimui ir lėšų skyrimui“.
  Rengėja – Ilona Drukteinienė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyresnioji patarėja.
 33. T1-36 „Dėl Pagėgių savivaldybėje esančių asfaltuotinų žvyrkelių ruožų prioritetinės eilės patvirtinimo“.
  Rengėjas – Remigijus Lukošius, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyresnysis specialistas.
 34. T1-40 „Dėl Pagėgių savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių esminio pagerinimo ir paprastojo remonto darbų, atliekamų ne mažesniame kaip 1000 kvadratinių metrų plote, 2024−2026 metų prioritetinio objektų sąrašo patvirtinimo“.
  Rengėjas – Remigijus Lukošius, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyresnysis specialistas.
 35. T1-59 „Dėl Pagėgių savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“.
  Rengėja  – Ingrida Zavistauskaitė, Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyresnioji specialistė.
 36. T1-38 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 sprendimo Nr. T-207 „Dėl Pagėgių savivaldybės biudžetinių (išskyrus švietimo) įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“.
  Rengėja  – Jurgita Kunciūtė, Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja.
 37. T1-45 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28 sprendimo Nr. T-23 „Dėl viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra Pagėgių savivaldybė, vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“.
  Rengėja  – Jurgita Kunciūtė, Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja.
 38. T1-60 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2024 – 2026 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“.
  Rengėjas – Guoda Kazakevičienė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjo pavaduotoja.
 39. T1-54 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2024 metų biudžeto patvirtinimo“.
  Rengėja – Rūta Fridrikienė, Finansų skyriaus vedėja.
Dalintis
Skip to content